Microgranturi 2021: 2000 de euro dacă respecti regulile acestea,GRATUIT!

ACTUALIZARE– Nu se mai pot accesa acesti bani europeni

Editia din anul 2021 a Masurii 1-Microgranturi- ce se preconizează să se lanseze în octombrie se diferențiază de ediția de anul trecut.Există o listă extinsă de potențiali beneficiari și noi condiții ce trebuiesc știute pentru a primi suma forfetată de 2000 de euro(in lei).

Află mai jos care sunt aceste condiții!

Ministerul Economiei a declarat că Masura 1-“Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi lansată in perioada 12-22 octombrie în acest an.


De RETINUT- Ministerul va emite o procedură unde va detalia condițiile pentru IMM-uri de respectat pentru a putea accesa acești bani. Până atunci putem să vă oferim ultima formă a legii, mai precis ordonanța de urgență 130/2020


SUMA FORFETARĂ-TOT 2.000 de euro ~ 9.679 RON

Vestea bună este că se vor acorda microgranturi de aceiași valoare ,tot de 2000 de euro. Vestea ma iputin buna este că cursul va fi probabil cel de la inceput de an, deci cu o valoare mai mică decât cea actuală. Valoarea estimată de noi este mai sus.

Cine poate accesa acești 2000 de euro (în lei)?

Ca să puteți accesa acești bani, trebuie ca să fiți

a)IMM – și să dovediți că nu ați avut vreun angajat la data de 31 decembrie 2019. De asemenea, trebuie respectată legea, și anume ca firma dvs să fie conform Legii societăților (Legea 31/1990) sau a OUG 6/20211 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011. Vezi și mai jos și alte condiții eliminatorii pentru aceste firme.

b) PFA/II/IF/Alți profesioniști conform legii 287/2009 privind Codul Civil-Și ca activitatea dvs să fie găsită in anexa 1 din OUG 130/2020 în forma sa modificată.


Pe lângă aceasta, trebuie să mai știți că….


1. Dacă ați accesat deja Masura 1, acum nu mai puteți să mai accesați odată.

Ideea e simplă, Statul Român nu va plăti de 2 ori prin această măsură o firmă.

2. Trebuie să fi desfășurat activitate măcar 1 an înainte de data depunerii cererii pentru accesarea micrograntului de 2000 de euro(in lei) CU O EXCEPȚIE!

Dacă firma dumneavoastră este activă din anul 2019, și atunci nu aveați un contract individual de muncă puteți merge mai departe, dar trebuie ca activitatea dumneavoastră curentă, operațională, să nu fi fost oprită prea mult timp, așa încât să respectați perioada minimă de un an de activitate până la data de 12 octombrie 2021. Practic, dacă aveți activitate operațională de dinainte de octombrie 2020 puteți merge mai departe.

Singura excepție la această condiție în procesul de accesare de fonduri europene prin masura 1-Microgranturi- este reprezentată de către PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020.

3.Cifra dvs de afaceri să fie de minim 5.000 de euro, cu o exceptie

Da, aț citit bine!

Dacă firma dvs a avut o cifra de afaceri de minim 5000 de euro( aproximativ 20,000 de RON )în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare –> puteți să obțineți finantare prin masura 1-Microgranturi – in valoare de 2000 de euro(in lei).

Exceptia e dată de către firmele înfiintațe conform legii in anul 2019, ce au o cifra de afaceri mai mică de suma aceasta de 5000 de euro. Pentru aceasta plafonul minim al cifrei de afacerise calculează asa :

Nr de luni cu activitate*415 euro,deci pentru o firma infiintata in luna 8 din anul 2019 suma ar fi 415*4=7700 RON.

DE MENTIONAT- ACESTE PLAFOANE NU SE APLICA PENTRU GRUPA b) si c), adică pentru PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, cabinete medicale individuale.

În schimb, beneficiarii din categoria b (PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști) trebuie să aibă cod CAEN care se regăsește în anexa 1 la OUG 130 (modificată)


 • 16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
 • 1629    Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
 • 18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
 • 1811    Tipărirea ziarelor
 • 1812    Alte activități de tipărire n.c.a.
 • 1813    Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 • 1814    Legătorie și servicii conexe
 • 1820    Reproducerea înregistrărilor
 • 23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
 • 2341    Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
 • 2349    Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 • 26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
 • 2680    Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
 • 32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
 • 3212    Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
 • 3213    Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
 • 3220    Fabricarea instrumentelor muzicale
 • 3230    Fabricarea articolelor pentru sport
 • 3240    Fabricarea jocurilor și jucăriilor
 • 3250    Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
 • 3299    Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
 • 47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
 • 4761    Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
 • 4762    Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
 • 4763    Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
 • 4778    Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
 • 58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
 • 5811    Activități de editare a cărților
 • 5812    Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
 • 5813    Activități de editare a ziarelor
 • 5814    Activități de editare a revistelor și periodicelor
 • 5819    Alte activități de editare
 • 5821    Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829    Activități de editare a altor produse software
 • 59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
 • 5911    Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5912    Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5913    Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
 • 5914    Proiecția de filme cinematografice
 • 5920    Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 • 60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
 • 6010    Activități de difuzare a programelor de radio
 • 6020    Activități de difuzare a programelor de televiziune
 • 61. TELECOMUNICAȚII
 • 6110    Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 • 6120    Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 • 62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
 • 6201    Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6203    Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209    Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
 • 6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312    Activități ale portalurilor web
 • 6391    Activități ale agențiilor de știri
 • 6399    Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 • 69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
 • 6920    Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
 • 72. CERCETARE-DEZVOLTARE
 • 7220    Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
 • 73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
 • 7311    Activități ale agențiilor de publicitate
 • 7312    Servicii de reprezentare media
 • 7320    Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
 • 74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
 • 7410    Activități de design specializat
 • 7420    Activități fotografice
 • 7430    Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 • 7490    Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 • 77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
 • 7722    Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
 • 82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
 • 8230    Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 • 85. ÎNVĂȚĂMÂNT
 • 8510    Învățământ preșcolar
 • 8520    Învățământ primar
 • 8551    Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 • 8552    Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
 • 8553    Școli de conducere (pilotaj)
 • 8559    Alte forme de învățământ n.c.a.
 • 90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
 • 9001    Activități de interpretare artistică (spectacole)
 • 9002    Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
 • 9003    Activități de creație artistică
 • 9004    Activități de gestionare a sălilor de spectacole
 • 91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
 • 9101    Activități ale bibliotecilor și arhivelor
 • 9102    Activități ale muzeelor
 • 9103    Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
 • 9104    Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
 • 93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
 • 9311    Activități ale bazelor sportive
 • 9312    Activități ale cluburilor sportive
 • 9313    Activități ale centrelor de fitness
 • 9319    Alte activități sportive
 • 9321    Bâlciuri și parcuri de distracții
 • 9329    Alte activități recreative și distractive n.c.a.

La rândul lor, beneficiarii din categoria c – PFA/CMI – trebuie să îndeplinească alte condiții:

 • să fi fost implicați în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19,
 • să nu fi  beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020.
 • să facă dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz

Microgranturi – cheltuieli eligibile

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Sursa Articolului- StartUpCafe.ro

Vrei să te anuntăm când mai apar fonduri europene pe care ai putea să le accesezi?

Dacă vrei să te anunțăm când găsim fonduri europene nerambursabile,multe din ele fară să pui tu prea mulți bani, tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de mai jos și să bifezi aceea casută, apoi să apeși pe TRIMITE!

Alte surse de bani pentru afacerea ta:

Proiectare de Constructii

Departamentul nostru de proiectare are colegi pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații). Avem implementate sute de proiecte care împreună adunate ajung la valori de ordinul zecilor de milioare de euro.

Proiecte de Case, deja finalizate!

Departamentul nostru de proiectare a efectuat foarte multe lucrări de PROIECTE DE CASE până acum și acum putem să vă oferim proiecte de case mici la preturi mici ce deja au fost aprobate de către autorități.

Proiectele noastre de case mici au fost  alcătuite de către toți colegii noștrii, pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații)

Creare de site-uri web

Realizarea de site-uri web și de promovarea în mediul online pentru proiectele de fonduri europene  este absolut necesară pentru o afacere. Vei putea astfel ca să fii găsit de către clienți în timp ce tu îți faci treaba, și,dacă ai noroc, vei fi sunat ca să ți se ofere de muncă/să vinzi/etc..

De aceea, am venit în întâmpinarea voastră ca să scoatem \”Norocul\” din ecuație și să vă ajutăm .

Accesare fonduri europene

Știați că la o renovare majoră sau chiar și pentru o închiriere de locuință legea românească spune că este obligatoriu ca aceea construcție să aibă un certificat energetic?

Eliberarea de certificate energetice și executarea de Audit-uri Energetice pentru construcții este o obligație LEGALĂ! Adică nu este ceva ceea ce ar trebui, ci este obligatoriu prin lege ca o construcție să aibă un certificat energetic. Aflați mai multe pe site.

Serviciile noastre pe langă accesarea de fonduri europene

Oferim o gamă variată de servicii pentru afacerea ta

Firma de accesare de fonduri europene nerambursabile UTOPIAN oferă și alte servicii conexe, considerate necesare de către alți beneficiari de proiecte scrise pentru accesarea fonduri nerambursabile.

Află mai multe
Contacteaza-ne!