Masura 4-Afaceri la sat-fonduri europene pentru tineri

În acest articol vei găsi toate informatiile necesare ca să stii dacă poți accesa fonduri europene pentru afacerea ta pe masura 4! Vei găsi mai jos și grila de punctaj după care proiectul tau este judecat, alături de proiectele altor fermieri ce doresc accesarea de fonduri europene nerambursabile în anul 2021.

Te invităm să ne contatezi dacă sunt prea multe informații sau dacă dorești să accesezi fonduri europene, după ce ți-ai analizat situația potrivit grilei de punctare de mai jos, ai un formular.

Am nevoie de consultant?

Daca nu iti place inchisoarea, da!

E vorba de multa responsabilitate la manevrarea facturi, documente si formulare de cerere a banilor, si restul de hartii..Daca faci mici greseli, precum sa crezi ca dupa ce ai primit banii faci tu o mica schimbare, ca nu te-a controlat nimeni, si schimbi de exemplu ceva asumat de tine, vei da toti banii inapoi, cu dobanda! De aceea, ar trebui sa alegi o firma de consultanta nu doar dupa un procent pe care ti-l mentioneaza, dar si dupa ce stiu sa faca si dupa ce iti ofera!

De ce sa ne alegi pe noi?

Noi suntem o firma de proiectare si de consultanta..Adica noi iti oferim si consultanta, dar si proiectarea de constructii. Toate acestea reprezinta cheltuieli platite de catre Uniunea Europeana, adica nu ne platesti tu! Dar noi iti facem si proiectul de constructii, si consultanta. Asadar, daca vrei de exemplu o hala pentru crearea de ambalaje, inginerii nostrii se vor ocupa de tot, de la hartii la asistenta atunci cand hala se construieste ca sa nu existe probleme.

Cum fac altii?

Iti iau banii pe consultanta , nu mai raman bani pentru proiectare , si ai un proiect prost, ce costa mult mai mult decat credeai, si decat ai cerut tu bani…Si ghici cine va plati pentru tot?

Ce anume iti oferim?

Intai, consultanta daca ai un punctaj bun pe grila, si proiectul tau are sanse. Daca asa e cazul, ne suni si incepem sa vorbim. Apoi vom ajunge la proiectarea de constructii, si vei stii exact daca te incadrezi sau nu in acei bani, si inginerii nostrii te vor ajuta ca sa te incadrezi. Asadar, vei avea si preturi corecte, si cand vei primi banii europeni, vei incepe constructia, ajutat de noi, si te vom ajuta si pe timpul inaltarii acelei constructii, lamurind probleme cu constructorul/executantul , ca sa nu ai probleme . Asadar, noi ne ocupam de tot, si tu stai linistit!


Măsura 4 Pe scurt –SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA  ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE


SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.OBIECTIVELE submăsurii 4.· Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARII pentru Măsura 4 –SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA  ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE :

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABILva fi de maxim 90% din costul total al proiectului

• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali

• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis


fonduri europene pentru tineri

Transformă-ți visul în realitate și du afacerea ta la un alt nivel

– Consultanta Fonduri Europene Măsura 4

masura-6-1-tineri-fermieri-fonduri-europene-agricultura -Masura 6.1-Primesti 70.000 euro, tu dai 0 lei- Fonduri europene pentru tineri

Dacă informatiile de mai jos sunt prea multe/complicate,hai să vorbim!

– Consultanta Fonduri Europene Măsura 4

masura-6-1-tineri-fermieri-fonduri-europene-agricultura

Primești până la 200.000 de euro, tu pui 10/30 %, in functie de ce alegi să faci.

– Consultanta Fonduri Europene Măsura 4

PREVEDERI GENERALE despre masura 4 –  SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE

Submăsura SM 4Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” se încadrează, conform Regulamentului nr.(CE)1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, art.19, în măsura 06 ”Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” şi contribuie la domeniile de intervenție:

– 5C – Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a deşeurilor şi reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, în scopul bio-economiei;

– 6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă.

În cadrul acestei submăsuri se acordă sprijin prin Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI), în baza Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 pentru investiții microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în zonele rurale.

Submăsura 4 are ca scop:

 • Promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale;
 • Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
 • Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Creşterea veniturilor populaţiei rurale;
 • Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;
 • Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.  

În îndeplinirea acestor deziderate se acordă prioritate activităților de digitalizare la nivelul afacerilor, activităților de protecția mediului, precum și serviciilor medicale. Astfel, se asigură contribuția la obiectivele EURI de redresare economică, care să contracareze efectele crizei provocate de COVID-19 asupra dezvoltării rurale.

De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.

Sprijinul prin instrument financiar se acordă microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din mediul rural selectate de către indermediarii financiari pe baza criteriilor economico-financiare incluse în cadrul politicilor de creditare proprii, de natură să asigure viabilitatea economică a proiectelor de investiții.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 1. Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 2. Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 1. Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 2. Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 3. Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 4. Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE aferent SUBMĂSURII 4 –  SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul submăsurii 4 „Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole în zone rurale”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 •  Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 •  Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată[1] – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 •  Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; 
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • Micro-întreprindere –  maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
 • Întreprindere micăîntre 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.

În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, se vor respecta prevederile art.41 din Legea nr. 346/2004.

Întreprinderile autonome sunt definite la art. 42 din Legea nr. 346/2004, intreprinderile partenere la art. 43 iar intreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. O întreprindere nu poate fi considerată micro-întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform art. 45 al Legii nr. 346/2004.

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) al Legii nr. 346/2004.

                Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/ 2004.

                Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.[1]

                Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru încadrarea în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să fie persoană juridică română;
 • să aibă capital 100% privat;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.


CONDIŢII MINIME OBLIGATORII/ DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI pentru masura 4


Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 4, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submăsură;
Spaţiul rural eligibil În accepţiunea PNDR 2014-2020 şi implicit a acestei submăsuri, spațiul rural este definit ca totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, comuna fiind  cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5.      

Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;

 • Sediul social al solicitantului trebuie să fie situat în spațiul rural;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;
 • Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
 • Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate  avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR (se va depune la Cererea de finanțare dovada solicitării către ANPM a evaluării impactului asupra mediului, urmând ca la momentul semnării contractului de finanțare să fie depus documentul final emis de ANPM pentru demararea investiției)
 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.
 • Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani, iar ultima plată nu va depăși data de 31 decembrie 2025.

TIPURI DE INVESTIŢII ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE pentru masura 4

Operaţiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole”, cu modificările și completările ulterioare. Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitatecu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare în cadrul submăsurii 4,

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

 1. Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
 2. fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
 3. fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 4. activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
 5. industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
 6. fabricare produse electrice, electronice;
 7. Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 8. Investiţii legate de furnizarea de servicii:
 9. servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 10. servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
 11. servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
 12. activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
 13. servicii tehnice, administrative, etc.
 14. Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Proiecte de activități de agrement;
 16. Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
 18. Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
 19. Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 20. Investiții care susțin protecția mediului

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 4): 

 1. Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
 2. Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 3. Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 4. construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 5. achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 6. investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a)       dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;
 • b)      sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;
 • c)       sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • d)      sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;
 • e)      sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)-e).

Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Cheltuielile de consultanţă pentru managementul proiectului vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

TIPURI DE INVESTIŢII  ŞI CHELTUIELI  NEELIGIBILE pentru masura 4

Nu sunt eligibile:

 • prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;
 • procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;
 • producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;
 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și anume:
 1. dobânzi debitoare;
 2. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
 3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 4. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 5. cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15- PNDR.

Cheltuieli neeligibile specifice:

 • Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc)
 • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri.

CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI-GRILA DE PUNCTAJ PENTRU MASURA 4


Evaluarea[1] proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menţionat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte.

Pentru această submăsură pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Cererile de finanţare care  au punctajul estimat (auto-evaluare/ pre-scoring) mai mic decât pragul de calitate lunar nu pot fi depuse.

Înainte de depunerea Cererii de Finanţare solicitantul realizează autoevaluarea (prescoring-ul) acesteia, ceea ce presupune estimarea punctajului în mod cât mai obiectiv și înscrierea acestuia în Cererea de Finanţare, la secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.

În situaţia în care, proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii/ trimestrului respectiv și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție.

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie:


DACA AI PESTE 40 DE PUNCTE SI VREI SĂ ACCESEZI FONDURI EUROPENE; HAIDE SĂ VORBIM!? Contact| Consultant Accesare Fonduri UE UTOPIAN

Vei primi ajutor și vei putea știi exact dacă poți sau nu să accesezi fonduri europene nerambursabile.

dACA NU AI UN PUNCTAJ MARE, NU E O PROBLEMA!

miN PRIMUL RAND, COMPLETEAZA SI TRIMITE FORMULARUL DE MAI JOS, CA SA TE ANUNTAM CAND MAI GASIM SI ALTI BANI EUROPENI!

SI APOI, VEZI MAI JOS SI ALTE MASURI DIN CARE POTI ACCESA FONDURI EURIOPENE NERAMBURSABILE

Cum îmi măresc șansele pentru reușită în accesarea de fonduri europene pentru tineri?

Cu cât bifați mai multe din sugestiile noastre de mai jos, cu atât sunteți mai aproape de reușită în a avea punctajul cel mai mare și de a obține finanțare

 • Așa cum ați văzut, un fermier înregistrat (adică ce are hârtii ce dovedesc acest lucru) ce a activat mai mult de 1 an de zile primește 5 puncte. Așadar, verificați hârtiile și vedeți dacă aveți de exemplu declarată activitate agricolă pe terenurile dvs .
 • Firma dvs a avut activitate în ultimii 3 ani și a avut profit declarat (ce apare în hârtiile de la contabil) pe ultimii 2.
 • Atât sediul social dar și TOATE punctele de lucru ale întreprinderii dvs se află în mediul RURAL( adică la sat/comună).
 • Acceptați sfatul consultanțiilor noștrii și alegeți să vă creați UN SITE WEB DE PROMOVARE A AFACERII DVS (Vedeți că avem un departament pentru acest lucru--https://realizare.site.web-creare.site.prezentare.ngutopiandecore.ro/
 • Alegeți o activitate prin care protejați mediul înconjurător în planurile dvs și câștigați puncte serioase!
 • Începeți o afacere într-o zonă ce are un punctaj mai bun decât altele…Vezi Lista Zonelor cu Potențial Turistic RIDICAT și Lista Zonelor cu Destinații ECOTURISTICE
 • Dacă reușiți să integrați in planul de afaceri (hârtia pe care o vor completa consultantii nostrii cu voi ) activități ce presupun o activitate de producție, atunci aveți un punctaj în plus. …VEDEȚI MAI JOS PENTRU CARE DIN ACTIVITĂȚI PRIMIȚI 15 PUNCTE și NU DOAR 10, ca la restul de activități de producție. Câteva exemple de activități pentru care primiți 15 puncte și nu doar 10 sunt-
  • Turism
  • AgroTurism
  • Agrement
  • Textile si pielărie
  • Sanitar – Veterinare
  • Servicii medicale
  • Meșteșuguri!!
  • Fabricare de Electronice
  • Fabricare de Bijuterii
  • Fabricare de Mobilă
  • Lucrări de instalații electrice
  • Încălzire și aer condiționat
  • Ipsoserie
  • Spălătorii Auto
  • Industrii Creative
  • Dulgherie
  • Tâmplărie
  • Vezi așadar Lista Codurilor CAEN cu Punctaj mai mare!

Lista Codurilor CAEN pe care poți să activezi (Alege o activitate de aici pe care o vei face și câștigi puncte)

IMPORTANT: S-a anuntat ca in sesiunea 2021 punctajul pentru codurile  CAEN de Productie va creste / Codurile CAEN de Productie vor fi punctate mai bine decat cele de servicii. De asemenea, s-a anuntat ca nu se va mai permite constructia de pensiuni, agropensiuni si hoteluri. Constructia de bungalowuri, campinguri si parcuri de rulote vor ramane la finantare.

Clasa CAENActivitatea din economia naţionalăEligibil DA/NU
1107Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliateDA
1310Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textileDA
1320Producţia de ţesăturiDA
1330Finisarea materialelor textileDA
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetareDA
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)DA
1393Fabricarea de covoare şi mocheteDA
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plaseDA
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminteDA
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textileDA
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.DA
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din pieleDA
1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucruDA
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)DA
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corpDA
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.DA
1420Fabricarea articolelor din blanăDA
1431Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterieDA
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminteDA
1511Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilorDA
1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşamentDA
1520Fabricarea încălţăminteiDA
1621Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemnDA
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouriDA
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţiiDA
1624Fabricarea ambalajelor din lemnDA
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletiteDA
1721Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi cartonDA
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau cartonDA
1723Fabricarea articolelor de papetărieDA
1724Fabricarea tapetuluiDA
1729Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.DA
1811Tipărirea ziarelorDA
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.DA
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărireDA
1814Legătorie şi servicii conexeDA
2012Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilorDA
2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bazăDA
2015Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoaseDA
2020Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimiceDA
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilorDA
2041Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinereDA
2042Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)DA
2052Fabricarea cleiurilorDA
2053Fabricarea uleiurilor esenţialeDA
2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.DA
2120Fabricarea preparatelor farmaceuticeDA
2211Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelorDA
2219Fabricarea altor produse din cauciucDA
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plasticDA
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plasticDA
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţiiDA
2229Fabricarea altor produse din material plasticDA
2311Fabricarea sticlei plateDA
2312Prelucrarea şi fasonarea sticlei plateDA
2313Fabricarea articolelor din sticlăDA
2314Fabricarea fibrelor din sticlăDA
2319Fabricarea de sticlărie tehnicăDA
2320Fabricarea de produse refractareDA
2331Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramicăDA
2332Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsăDA
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamentalDA
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramicăDA
2343Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramicăDA
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramicăDA
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.DA
2352Fabricarea varului şi ipsosuluiDA
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcţiiDA
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţiiDA
2365Fabricarea produselor din azbocimentDA
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsosDA
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietreiDA
2391Fabricarea produselor abraziveDA
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.DA
2431Tragere la rece a barelorDA
2432Laminare la rece a benzilor îngusteDA
2433Producţia de profile obţinute la receDA
2434Trefilarea firelor la receDA
2441Producţia metalelor preţioaseDA
2451Turnarea fonteiDA
2452Turnarea oţeluluiDA
2453Turnarea metalelor neferoase uşoareDA
2454Turnarea altor metale neferoaseDA
2511Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metaliceDA
2512Fabricarea de uşi şi ferestre din metalDA
2521Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centralăDA
2529Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metaliceDA
2561Tratarea şi acoperirea metalelorDA
2562Operaţiuni de mecanică generalăDA
2571Fabricarea produselor de tăiatDA
2572Fabricarea articolelor de feronerieDA
2573Fabricarea uneltelorDA
2591Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţelDA
2592Fabricarea ambalajelor uşoare din metalDA
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuriDA
2594Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibeDA
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.DA
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)DA
2612Fabricarea altor componente electroniceDA
2620Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericeDA
2630Fabricarea echipamentelor de comunicaţiiDA
2640Fabricarea produselor electronice de larg consumDA
2651Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţieDA
2652Producţia de ceasuriDA
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapieDA
2670Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotograficeDA
2680Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilorDA
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electriceDA
2712Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţiiDA
2720Fabricarea de acumulatori şi bateriiDA
2731Fabricarea de cabluri cu fibră opticăDA
2732Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electroniceDA
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electroniceDA
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminatDA
2751Fabricarea de aparate electrocasniceDA
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectriceDA
2790Fabricarea altor echipamente electriceDA
2811Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)DA
2812Fabricarea de motoare hidrauliceDA
2813Fabricarea de pompe şi compresoareDA
2814Fabricarea de articole de robinetărieDA
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisieDA
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelorDA
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulatDA
2823Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)DA
2824Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electricDA
2825Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnicDA
2829Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generalăDA
2830Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiereDA
2841Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metaluluiDA
2849Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.DA
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgieDA
2892Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţiiDA
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunuluiDA
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielărieiDA
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonuluiDA
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciuculuiDA
2899Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.DA
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutierDA
2920Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorciDA
2931Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehiculeDA
2932Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehiculeDA
3011Construcţia de nave şi structuri plutitoareDA
3012Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrementDA
3020Fabricarea materialului rulantDA
3030Fabricarea de aeronave şi nave spaţialeDA
3091Fabricarea de motocicleteDA
3092Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invaliziDA
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.DA
3101Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazineDA
3102Fabricarea de mobilă pentru bucătăriiDA
3103Fabricarea de saltele şi somiereDA
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.DA
3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioaseDA
3213Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similareDA
3220Fabricarea instrumentelor muzicaleDA
3230Fabricarea articolelor pentru sportDA
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilorDA
3250Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologiceDA
3291Fabricarea măturilor şi periilorDA
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.DA
3311Repararea articolelor fabricate din metalDA
3312Repararea maşinilorDA
3313Repararea echipamentelor electronice şi opticeDA
3314Repararea echipamentelor electriceDA
3315Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilorDA
3316Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţialeDA
3317Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.DA
3319Repararea altor echipamenteDA
3320Instalarea maşinilor şi echipamentelor industrialeDA
3530Furnizarea de abur şi aer condiţionatDA
3811Colectarea deşeurilor nepericuloaseDA
3812Colectarea deşeurilor periculoaseDA
3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloaseDA
3822Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoaseDA
3831Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelorDA
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortateDA
3900Activităţi şi servicii de decontaminareDA
4313Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţiiDA
4321Lucrări de instalaţii electriceDA
4322Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionatDA
4329Alte lucrări de instalaţii pentru construcţiiDA
4331Lucrări de ipsoserieDA
4332Lucrări de tâmplărie şi dulgherieDA
4333Lucrări de pardosire şi placare a pereţilorDA
4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuriDA
4339Alte lucrări de finisareDA
4520Întreţinerea şi repararea autovehiculelorDA
4941Transporturi rutiere de mărfuriDA
4942Servicii de mutareDA
5210DepozităriDA
5221Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestreDA
5224ManipulăriDA
5229Alte activităţi anexe transporturilorDA
5320Alte activităţi poştale şi de curierDA
5520Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă duratăDA
5590Alte servicii de cazareDA
5610RestauranteDA
5621Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimenteDA
5629Alte servicii de alimentaţie n.c.a.DA
5811Activităţi de editare a cărţilorDA
5812Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similareDA
5813Activităţi de editare a ziarelorDA
5814Activităţi de editare a revistelor şi periodicelorDA
5819Alte activităţi de editareDA
5821Activităţi de editare a jocurilor de calculatorDA
5829Activităţi de editare a altor produse softwareDA
6020Activităţi de difuzare a programelor de televiziuneDA
6201Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)DA
6202Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţieiDA
6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calculDA
6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţieiDA
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexeDA
6312Activităţi ale portalurilor webDA
6391Activităţi ale agenţiilor de ştiriDA
6399Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.DA
6910Activităţi juridiceDA
6920Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscalDA
7021Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicăriiDA
7022Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi managementDA
7111Activităţi de arhitecturăDA
7112Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acesteaDA
7120Activităţi de testări şi analize tehniceDA
7311Activităţi ale agenţiilor de publicitateDA
7410Activităţi de design specializatDA
7420Activităţi fotograficeDA
7430Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)DA
7490Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a.DA
7500Activităţi veterinareDA
7721Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportivDA
7810Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncăDA
7820Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personaluluiDA
7830Servicii de furnizare şi management al forţei de muncăDA
7911Activităţi ale agenţiilor turisticeDA
7912Activităţi ale tur-operatorilorDA
7990Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turisticăDA
8020Activităţi de servicii privind sistemele de securizareDA
8110Activităţi de servicii suport combinateDA
8121Activităţi generale de curăţenie a clădirilorDA
8122Activităţi specializate de curăţenieDA
8129Alte activităţi de curăţenieDA
8211Activităţi combinate de secretariatDA
8219Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariatDA
8230Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselorDA
8292Activităţi de ambalareDA
8299Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.DA
8621Activităţi de asistenţă medicală generalăDA
8622Activităţi de asistenţă medicală specializatăDA
8623Activităţi de asistenţă stomatologicăDA
8690Alte activităţi referitoare la sănătatea umanăDA
9001Activităţi de interpretare artistică (spectacole)DA
9002Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)DA
9003Activităţi de creaţie artisticăDA
9004Activităţi de gestionare a sălilor de spectacolDA
9311Activităţi ale bazelor sportiveDA
9312Activităţi ale cluburilor sportiveDA
9313Activităţi ale centrelor de fitnessDA
9319Alte activităţi sportiveDA
9321Bâlciuri şi parcuri de distracţiiDA
9329Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.DA
9511Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericeDA
9512Repararea echipamentelor de comunicaţiiDA
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnicDA
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădinăDA
9523Repararea încălţămintei şi a articolelor din pieleDA
9524Repararea mobilei şi a furniturilor casniceDA
9525Repararea ceasurilor şi a bijuteriilorDA
9529Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.DA
9601Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blanăDA
9602Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţareDA
9603Activităţi de pompe funebre şi similareDA
9604Activităţi de întreţinere corporalăDA
9609Alte activităţi de servicii n.c.a.DA

Detalii Cheltuieli Eligibile pentru pentru Masura 6.4- Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. INCLUSIV:

 • Constructia de cladiri
 • Achizitie cladiri si teren (maxim 10% din valoarea proiectului)- nu se accepta achizitie apartamente / birouri
 • Echipamente, utilaje, mijloace de transport
 • Consultanta, Proiectare, Marketing
 • Cheltuieli de leasing sunt eligibile doar daca la finalul leasingului financiar beneficiarul are posibilitatea de a le cumpara
 • Achizitie software, brevete, licente, drepturi de autor, marci

Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:

 • – Ambulanta umana;
 • – Autospeciala pentru salubrizare;
 • – Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacela pentru execuția de lucrari la inalțime;
 • – Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • – Mașina de maturat carosabilul;
 • – Auto betoniera;
 • – Autovidanja;
 • – Utilaj specializat pentru impraștiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fara a putea fi detasat);
 • – Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

*NU sunt eligibile achizitie de utilaje si echipamente agricole , bunuri second hand, terenuri, cheltuieli infiintare si functionare intreprinderi (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative)

Cum Imi măresc șansele pentru ca să reușesc accesarea de fonduri europene nerambursabile? pentru Masura 6.4- Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

Clasa CAENActivitatea din economia naţionalăPunctaj 6.4
1107Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliatePRODUCTIE – 25 PCT
1310Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textilePRODUCTIE – 25 PCT
1320Producţia de ţesăturiPRODUCTIE – 25 PCT
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetarePRODUCTIE – 25 PCT
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)PRODUCTIE – 20 PCT
1393Fabricarea de covoare şi mochetePRODUCTIE – 25 PCT
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plasePRODUCTIE – 25 PCT
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcămintePRODUCTIE – 25 PCT
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textilePRODUCTIE – 25 PCT
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.PRODUCTIE – 25 PCT
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din pielePRODUCTIE – 20 PCT
1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucruPRODUCTIE – 20 PCT
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)PRODUCTIE – 20 PCT
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corpPRODUCTIE – 20 PCT
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.PRODUCTIE – 25 PCT
1420Fabricarea articolelor din blanăPRODUCTIE – 25 PCT
1431Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanteriePRODUCTIE – 25 PCT
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcămintePRODUCTIE – 20 PCT
1511Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilorPRODUCTIE – 25 PCT
1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşamentPRODUCTIE – 25 PCT
1520Fabricarea încălţăminteiPRODUCTIE – 20 PCT
1621Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemnPRODUCTIE – 20 PCT
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouriPRODUCTIE – 20 PCT
1624Fabricarea ambalajelor din lemnPRODUCTIE – 25 PCT
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletitePRODUCTIE – 20 PCT+ 5 pct MEDIU doar busteni si peleti foc din lemn presat sau seminte cafea sau soia
1721Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi cartonPRODUCTIE – 25 PCT
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau cartonPRODUCTIE – 25 PCT
1723Fabricarea articolelor de papetăriePRODUCTIE – 25 PCT
1724Fabricarea tapetuluiPRODUCTIE – 25 PCT
1729Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.PRODUCTIE – 25 PCT
1811Tipărirea ziarelorPRODUCTIE – 25 PCT
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.PRODUCTIE – 20 PCT
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărirePRODUCTIE – 25 PCT
1814Legătorie şi servicii conexePRODUCTIE – 20 PCT
2012Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilorPRODUCTIE – 25 PCT
2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bazăPRODUCTIE – 25 PCT
2015Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoasePRODUCTIE – 25 PCT
2020Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimicePRODUCTIE – 25 PCT
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilorPRODUCTIE – 25 PCT
2041Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinerePRODUCTIE – 25 PCT
2042Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)PRODUCTIE – 25 PCT
2052Fabricarea cleiurilorPRODUCTIE – 25 PCT
2053Fabricarea uleiurilor esenţialePRODUCTIE – 25 PCT
2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.PRODUCTIE – 25 PCT
2120Fabricarea preparatelor farmaceuticePRODUCTIE – 25 PCT
2211Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelorPRODUCTIE – 20 PCT
2219Fabricarea altor produse din cauciucPRODUCTIE – 20 PCT
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plasticPRODUCTIE – 25 PCT
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plasticPRODUCTIE – 25 PCT
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţiiPRODUCTIE – 20 PCT
2229Fabricarea altor produse din material plasticPRODUCTIE – 25 PCT
2311Fabricarea sticlei platePRODUCTIE – 25 PCT
2312Prelucrarea şi fasonarea sticlei platePRODUCTIE – 25 PCT
2313Fabricarea articolelor din sticlăPRODUCTIE – 25 PCT
2314Fabricarea fibrelor din sticlăPRODUCTIE – 25 PCT
2319Fabricarea de sticlărie tehnicăPRODUCTIE – 25 PCT
2320Fabricarea de produse refractarePRODUCTIE – 25 PCT
2331Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramicăPRODUCTIE – 25 PCT
2332Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsăPRODUCTIE – 25 PCT
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamentalPRODUCTIE – 20 PCT
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramicăPRODUCTIE – 20 PCT
2343Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramicăPRODUCTIE – 20 PCT
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramicăPRODUCTIE – 25 PCT
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.PRODUCTIE – 25 PCT
2352Fabricarea varului şi ipsosuluiPRODUCTIE – 25 PCT
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcţiiPRODUCTIE – 25 PCT
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţiiPRODUCTIE – 25 PCT
2365Fabricarea produselor din azbocimentPRODUCTIE – 25 PCT
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsosPRODUCTIE – 25 PCT
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietreiPRODUCTIE – 25 PCT
2391Fabricarea produselor abrazivePRODUCTIE – 25 PCT
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.PRODUCTIE – 25 PCT
2431Tragere la rece a barelorPRODUCTIE – 25 PCT
2432Laminare la rece a benzilor îngustePRODUCTIE – 20 PCT
2433Producţia de profile obţinute la recePRODUCTIE – 20 PCT
2434Trefilarea firelor la recePRODUCTIE – 25 PCT
2451Turnarea fonteiPRODUCTIE – 25 PCT
2452Turnarea oţeluluiPRODUCTIE – 25 PCT
2453Turnarea metalelor neferoase uşoarePRODUCTIE – 20 PCT
2454Turnarea altor metale neferoasePRODUCTIE – 20 PCT
2511Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalicePRODUCTIE – 20 PCT
2512Fabricarea de uşi şi ferestre din metalPRODUCTIE – 25 PCT
2521Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centralăPRODUCTIE – 25 PCT
2529Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalicePRODUCTIE – 25 PCT
2561Tratarea şi acoperirea metalelorPRODUCTIE – 20 PCT
2562Operaţiuni de mecanică generalăPRODUCTIE – 20 PCT
2571Fabricarea produselor de tăiatPRODUCTIE – 25 PCT
2572Fabricarea articolelor de feroneriePRODUCTIE – 25 PCT
2573Fabricarea uneltelorPRODUCTIE – 25 PCT
2591Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţelPRODUCTIE – 25 PCT
2592Fabricarea ambalajelor uşoare din metalPRODUCTIE – 25 PCT
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuriPRODUCTIE – 20 PCT
2594Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibePRODUCTIE – 25 PCT
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.PRODUCTIE – 25 PCT
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)PRODUCTIE – 25 PCT + doar leduri MEDIU 5 PCT
2612Fabricarea altor componente electronicePRODUCTIE – 20 PCT
2620Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericePRODUCTIE – 25 PCT
2630Fabricarea echipamentelor de comunicaţiiPRODUCTIE – 25 PCT
2640Fabricarea produselor electronice de larg consumPRODUCTIE – 25 PCT
2651Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţiePRODUCTIE – 20 PCT + doar aparate control calitate mediu si protecte 5 PCT MEDIU
2652Producţia de ceasuriPRODUCTIE – 25 PCT
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapiePRODUCTIE – 25 PCT
2670Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotograficePRODUCTIE – 25 PCT
2680Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilorPRODUCTIE – 25 PCT
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electricePRODUCTIE – 25 PCT
2712Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţiiPRODUCTIE – 20 PCT
2720Fabricarea de acumulatori şi bateriiPRODUCTIE – 25 PCT
2731Fabricarea de cabluri cu fibră opticăPRODUCTIE – 20 PCT
2732Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronicePRODUCTIE – 25 PCT
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronicePRODUCTIE – 25 PCT
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminatPRODUCTIE – 20 PCT
2751Fabricarea de aparate electrocasnicePRODUCTIE – 20 PCT
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectricePRODUCTIE – 25 PCT
2790Fabricarea altor echipamente electricePRODUCTIE – 25 PCT
2811Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)PRODUCTIE – 25 PCT
2812Fabricarea de motoare hidraulicePRODUCTIE – 25 PCT
2813Fabricarea de pompe şi compresoarePRODUCTIE – 20 PCT
2814Fabricarea de articole de robinetăriePRODUCTIE – 25 PCT
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisiePRODUCTIE – 20 PCT
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelorPRODUCTIE – 25 PCT + doar echipamnte incalzire nonelectrice 5 PCT MEDIU
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulatPRODUCTIE – 25 PCT
2823Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)PRODUCTIE – 25 PCT
2824Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electricPRODUCTIE – 20 PCT
2825Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnicPRODUCTIE – 25 PCT
2829Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generalăPRODUCTIE – 25 PCT
2830Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestierePRODUCTIE – 25 PCT
2841Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metaluluiPRODUCTIE – 25 PCT
2849Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.PRODUCTIE – 25 PCT
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgiePRODUCTIE – 25 PCT
2892Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţiiPRODUCTIE – 25 PCT
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunuluiPRODUCTIE – 25 PCT
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielărieiPRODUCTIE – 25 PCT
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonuluiPRODUCTIE – 25 PCT
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciuculuiPRODUCTIE – 25 PCT
2899Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.PRODUCTIE – 25 PCT
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutierPRODUCTIE – 20 PCT
2920Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorciPRODUCTIE – 25 PCT
2931Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehiculePRODUCTIE – 20 PCT
2932Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehiculePRODUCTIE – 20 PCT
3011Construcţia de nave şi structuri plutitoarePRODUCTIE – 20 PCT
3012Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrementPRODUCTIE – 25 PCT
3020Fabricarea materialului rulantPRODUCTIE – 20 PCT
3091Fabricarea de motocicletePRODUCTIE – 20 PCT
3092Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invaliziPRODUCTIE – 20 PCT
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.PRODUCTIE – 25 PCT
3101Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazinePRODUCTIE – 25 PCT
3102Fabricarea de mobilă pentru bucătăriiPRODUCTIE – 20 PCT
3103Fabricarea de saltele şi somierePRODUCTIE – 20 PCT
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.PRODUCTIE – 20 PCT
3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioasePRODUCTIE – 25 PCT
3213Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similarePRODUCTIE – 25 PCT
3220Fabricarea instrumentelor muzicalePRODUCTIE – 25 PCT
3230Fabricarea articolelor pentru sportPRODUCTIE – 20 PCT
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilorPRODUCTIE – 25 PCT
3250Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologicePRODUCTIE – 25 PCT
3291Fabricarea măturilor şi periilorPRODUCTIE – 25 PCT
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.PRODUCTIE – 25 PCT
3811Colectarea deşeurilor nepericuloaseMEDIU – 5 PCT
3812Colectarea deşeurilor periculoaseMEDIU – 5 PCT
3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloaseMEDIU – 5 PCT
3822Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoaseMEDIU – 5 PCT
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortateMEDIU – 5 PCT
3900Activităţi şi servicii de decontaminareMEDIU – 5 PCT
5829Activităţi de editare a altor produse softwareIT- 5 PCT
6201Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)IT- 5 PCT
6202Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţieiIT- 5 PCT
6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calculIT- 5 PCT
6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţieiIT- 5 PCT
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexeIT- 5 PCT
6312Activităţi ale portalurilor webIT- 5 PCT
7500Activitati VeterinareMEDICAL-10 PCT
8621Activităţi de asistenţă medicală generalăMEDICAL-10 PCT
8622Activităţi de asistenţă medicală specializatăMEDICAL-10 PCT
8623Activităţi de asistenţă stomatologicăMEDICAL-10 PCT
8690Alte activităţi referitoare la sănătatea umanăMEDICAL-10 PCT
8710Activităţi ale centrelor de îngrijire medicalăMEDICAL-10 PCT
9511Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericeIT- 5 PCT
9512Repararea echipamentelor de comunicaţiiIT- 5 PCT

Lista de Destinații EcoTuristice ce obțin puncte în plus pentru Masura 6.4- Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

JUDEȚ – LOCALITATE:

 • MARAMURES BUDEȘTI
 • MARAMURES CĂLINEȘTI
 • MARAMURES DESEȘTI
 • MARAMURES OCNA ȘUGATAG
 • BRASOV ORAȘ ZĂRNEȘTI
 • HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG
 • HUNEDOARA TOTEȘTI
 • HUNEDOARA SARMIZEGETUSA
 • HUNEDOARA DENSUȘ
 • HUNEDOARA RĂCHITOVA
 • HUNEDOARA GENERAL BERTHELOT
 • HUNEDOARA BARU
 • HUNEDOARA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
 • NEAMT ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
 • NEAMT AGAPIA
 • NEAMT BĂLȚĂTEȘTI
 • NEAMT CRĂCĂOANI
 • NEAMT VÂNĂTORI-NEAMȚ

Vrei să te anuntăm când mai apar fonduri europene pe care ai putea să le accesezi?

Dacă vrei să te anunțăm când găsim fonduri europene nerambursabile,multe din ele fară să pui tu prea mulți bani, tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de mai jos și să bifezi aceea casută, apoi să apeși pe TRIMITE!

Alte surse de bani pentru afacerea ta:

Proiectare de Constructii

Departamentul nostru de proiectare are colegi pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații). Avem implementate sute de proiecte care împreună adunate ajung la valori de ordinul zecilor de milioare de euro.

Proiecte de Case, deja finalizate!

Departamentul nostru de proiectare a efectuat foarte multe lucrări de PROIECTE DE CASE până acum și acum putem să vă oferim proiecte de case mici la preturi mici ce deja au fost aprobate de către autorități.

Proiectele noastre de case mici au fost  alcătuite de către toți colegii noștrii, pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații)

Creare de site-uri web

Realizarea de site-uri web și de promovarea în mediul online pentru proiectele de fonduri europene  este absolut necesară pentru o afacere. Vei putea astfel ca să fii găsit de către clienți în timp ce tu îți faci treaba, și,dacă ai noroc, vei fi sunat ca să ți se ofere de muncă/să vinzi/etc..

De aceea, am venit în întâmpinarea voastră ca să scoatem \”Norocul\” din ecuație și să vă ajutăm .

Accesare fonduri europene

Știați că la o renovare majoră sau chiar și pentru o închiriere de locuință legea românească spune că este obligatoriu ca aceea construcție să aibă un certificat energetic?

Eliberarea de certificate energetice și executarea de Audit-uri Energetice pentru construcții este o obligație LEGALĂ! Adică nu este ceva ceea ce ar trebui, ci este obligatoriu prin lege ca o construcție să aibă un certificat energetic. Aflați mai multe pe site.

Serviciile noastre pe langă accesarea de fonduri europene

Oferim o gamă variată de servicii pentru afacerea ta

Firma de accesare de fonduri europene nerambursabile UTOPIAN oferă și alte servicii conexe, considerate necesare de către alți beneficiari de proiecte scrise pentru accesarea fonduri nerambursabile.

Află mai multe
Contacteaza-ne!