Masura 2-Primesti 70.000 euro, tu dai 0- Fonduri europene pentru tineri

În acest articol vei găsi toate informatiile necesare ca să stii dacă poți accesa fonduri europene pentru afacerea ta pe masura 2! Vei găsi mai jos și grila de punctadupă care proiectul taă este judecat, alături de proiectele altor fermieri ce doresc accesarea de fonduri europene nerambursabile în anul 2021.

Te invităm să ne contatezi dacă sunt prea multe informații sau dacă dorești să accesezi fonduri europene, după ce ți-ai analizat situația potrivit grilei de punctare de mai jos

Avem si alte masuri /buzunare europene pe care poti sa le accesezi, vezi dupa grila de punctaj.

Am nevoie de consultant?

Daca nu iti place inchisoarea, da!

E vorba de multa responsabilitate la manevrarea facturi, documente si formulare de cerere a banilor, si restul de hartii..Daca faci mici greseli, precum sa crezi ca dupa ce ai primit banii faci tu o mica schimbare, ca nu te-a controlat nimeni, si schimbi de exemplu ceva asumat de tine, vei da toti banii inapoi, cu dobanda! De aceea, ar trebui sa alegi o firma de consultanta nu doar dupa un procent pe care ti-l mentioneaza, dar si dupa ce stiu sa faca si dupa ce iti ofera!

De ce sa ne alegi pe noi?

Noi suntem o firma de proiectare si de consultanta..Adica noi iti oferim si consultanta, dar si proiectarea de constructii. Toate acestea reprezinta cheltuieli platite de catre Uniunea Europeana, adica nu ne platesti tu! Dar noi iti facem si proiectul de constructii, si consultanta. Asadar, daca vrei de exemplu o hala pentru crearea de ambalaje, inginerii nostrii se vor ocupa de tot, de la hartii la asistenta atunci cand hala se construieste ca sa nu existe probleme.

Cum fac altii?

Iti iau banii pe consultanta , nu mai raman bani pentru proiectare , si ai un proiect prost, ce costa mult mai mult decat credeai, si decat ai cerut tu bani…Si ghici cine va plati pentru tot?

Ce anume iti oferim?

Intai, consultanta daca ai un punctaj bun pe grila, si proiectul tau are sanse. Daca asa e cazul, ne suni si incepem sa vorbim. Apoi vom ajunge la proiectarea de constructii, si vei stii exact daca te incadrezi sau nu in acei bani, si inginerii nostrii te vor ajuta ca sa te incadrezi. Asadar, vei avea si preturi corecte, si cand vei primi banii europeni, vei incepe constructia, ajutat de noi, si te vom ajuta si pe timpul inaltarii acelei constructii, lamurind probleme cu constructorul/executantul , ca sa nu ai probleme . Asadar, noi ne ocupam de tot, si tu stai linistit!


Măsura 2 pe scurt „– Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale


SCOPUL masurii 2 este acela de sprijinii si a facilita diversificarea prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.


OBIECTIVELE masurii :

· Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

·Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;


BENEFICIARII masurii :

· Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

· Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

SPRIJINUL NERAMBURSABIL pentru masura 2 :

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: – 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractuluide finanțare.

· va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;


fonduri europene pentru tineri
fonduri europene pentru tineri


Prevederi generale pentru Masura 2.

CONTRIBUŢIA SUBMĂSURII 2 – SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE  RURALE, LA DOMENIILE  DE  INTERVENŢIE 

Măsura (SM) 2Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” din cadrul PNDR 2014-2020 – măsura M 06 „Dezvoltarea exploataţiilor și întreprinderilor” este reglementată de prevederile art. 19 alin. (1) lit a) (ii) din Regulamentul (PE și C) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare şi contribuie la domeniul de intervenție:

6A –Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă’’.

În cadrul acestei submăsuri se va acorda sprijin prin Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI), în baza Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020. Scopul submăsurii, acela de a facilita diversificarea prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, conduce la dezvoltare economică durabilă, creare de locuri de muncă și reducerea sărăciei în spațiul rural.

Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, promovând dezvoltarea economică și socială în zonele rurale.

De asemenea, contribuind la obiectivele EURI de redresare economică rezilientă, durabilă și digitală care contracarează în același timp efectele crizei provocate de COVID-19 asupra dezvoltării rurale, sunt prioritizate activitățile de digitalizare la nivelul afacerilor, activitățile de protecția mediului, precum și serviciile medicale.

Această măsură vizează:

•             diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

•             încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de productie;

•             digitalizarea activităților din mediul rural;

•             încurajarea acțiunilor de protecție a mediului

Atenție! NU sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant.

Activitate complementară

Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activităţilor solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurate de acesta anterior depunerii proiectului.


Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

•             Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

•             Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);

•             Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).


CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE  pentru masura 2?


masura-6-1-tineri-fermieri-fonduri-europene-agricultura -Masura 6.1-Primesti 70.000 euro, tu dai 0 lei- Fonduri europene pentru tineri
masura–tineri-fermieri-fonduri-europene-agricultura -Masura 6.1-Primesti 70.000 euro, tu dai 0 lei- Fonduri europene pentru tineri

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversificăactivitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Atenție! ! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban. Sunt eligibili în cadrul submăsurii 2, numai solicitanţii înscrişi la ONRC.

Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare.

Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin părţi sociale în cadrul altor întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC, ca cel/cele propus/propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/acestora, autorizate.Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociaţi/acționari – persoane fizice rude de gradul I sau care sunt soț/soție cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicită în cadrul aceleiaşi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin submăsura 2 și prin Măsura 19 “Dezvoltarea locală LEADER”- submăsura 19.2 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Localăpentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare.

În acest sens solicitanții vor declara că nu se află în această situație (bifă în Secțiunea F – a Cererii de Finanțare).

Sprijinul financiar forfetar pentru înființarea de activități neagricole poate fi accesat o singură dată prin sM 2 sau prin Măsura 19 ”Dezvoltarea locală LEADER” – Submăsura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” cu condiţia ca asociații/acționarii solicitantului să nu dețină această calitate în cadrul altor întreprinderi care au beneficiat de sprijin nerambursabil forfetar prin aceste submăsuri.

În situaţia solicitanților cu asociați/ acționari comuni doar un singur solicitant poate fi eligibil, o singură dată, pentru sprijin financiar nerambursabil forfetar în cadrul submăsurilor 2 şi 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” (pentru sprijin nerambursabil forfetar, asimilat submăsurii 2).

În cadrul unei sesiuni anuale un singur membru al unei gospodării agricole poate solicita sprijin pe sM 2.

Un singur membru al unei gospodării agricole poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe sM 2 pe intreaga perioada de programare 2014-2020.  (bifă în Secțiunea F – a Cererii de Finanțare).

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 2Sprijin pentru infiintarea de activităţi neagricole în zone rurale ”, în funcție de forma de organizare sunt:Persoană fizică autorizată -înfiinţată în bazaOUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

Întreprindere individuală înfiinţată în bazaOUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;

Întreprindere familială înfiinţată în bazaOUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;

Societate în nume colectivSNC – înfiinţată în bazaLegii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Societate în comandită simplăSCS – înfiinţată în bazaLegii nr.31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);

Societate pe acţiuniSA – înfiinţată în bazaLegii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

Societate în comandită pe acţiuniSCA înfiinţată în bazaLegii nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Societate cu răspundere limitată[1]SRL înfiinţată în bazaLegii nr.31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

Societate comercială cu capital privat înfiinţată în bazaLegii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);

 Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agriculturacu modificările şi completările ulterioare;

  Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;

ü  Cooperativă agricolă de grad 1[2] înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.


[1] În categoria SRL-uri este inclusă și micro-întreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant (“societate cu răspundere limitată – debutant” sau “S.R.L. – D.”). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acordă facilităţi pentru micro-întreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Acordarea sprijinului nerambursabil prin sM 2 pentru această categorie de solicitanţi se va face cu respectarea criteriilor privind încadrarea în  ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 precum şi în legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani consecutivi.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • Micro-întreprindere –  maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere micăîntre 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

IMPORTANT!  Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.

În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, se vor respecta prevederile art.41 din Legea nr. 346/2004.

Intreprinderile autonome sunt definite la art. 42 din Legea nr. 346/2004, intreprinderile partenere la art. 43 iar intreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.O întreprindere nu poate fi considerată micro-întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform art. 45 al Legii nr. 346/2004.

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) al Legii nr. 346/2004.

Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004.

Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.[1]

Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru încadrarea în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică.

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

 • Solicitanții/beneficiarii după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;

Categoriile de solicitanți restricționați de la finanțare, sunt:

 • Beneficiarii de sprijin prin submăsura 2, precum și beneficiarii măsurilor similare din cadrul SDL si SIDD-DD care au ca tip de sprijin sumă forfetară și sunt finanțate prin submăsura 19.2.


CONDIŢII MINIME OBLIGATORII /DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI  PENTRU MASURA 2

Fermier-6.3-PNDR-CONSULTANTA ACCESARE FONDURI EUROEPENE PENTRU PROIECTE europene UTOPIAN consultanta si proiectare
Fermier-6.3-PNDR-CONSULTANTA ACCESARE FONDURI EUROEPENE PENTRU PROIECTE europene UTOPIAN consultanta si proiectare

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri;
 • Proiectul (activitatea/activitatile propuse) trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsură;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi menținute în mediul urban.

Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a proiectului se încalcă cel puţin un criteriu de eligibilitate, de selecţie sau se modifică fara acordul AFIR amplasamentul propus prin Cererea de Finanţare respectiv în Planul de Afaceri, Contractul de Finanțare se reziliază și se procedează la recuperarea întregului sprijin. Face excepție criteriul CS1 care se verifică doar la depunerea Cererii de Finanţare. Nu există obligativitatea menținerii acestuia pe toată perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare.  

Plan de afaceri pentru masura.2

PLANUL DE AFACERI se completează utilizând Anexa ”Planul de afaceri” de la Cererea de Finanțare și va include cel puțin următoarele:

 • Titlul proiectului, data întocmirii acestuia;
 • Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități de producție, dotarea);
 • Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activităţi ale solicitantului (planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu);
 • Prezentarea obiectivelor – (general, obligatoriu de îndeplinit și cele specifice) – care se intenţionează a fi atinse prin realizarea investiţiilor propuse prin planul de afaceri ;
 • Prezentarea detaliată a acțiunilor şi resurselor aferente (materiale, umane şi financiare) necesare pentru atingerea obiectivelor si dezvoltarea activităţilor beneficiarului, cum ar fi investiţiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităţilor întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilităţi/competenţe ale angajaţilor.

Obiectivul obligatoriu de îndeplinit constă în dovada desfășurării activităților comerciale în cadrul proiectului: documente aferente producţiei/serviciilor comercializate sau a activităţilor prestate. Pentru acest obiectiv solicitantul stabilește un procent de comercializare a productiei/serviciilor de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată. Acesta trebuie realizat până cel târziu la depunerea  celei de-a doua cereri de plată.

Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.

La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin realizarea procentului stabilit pentru obiectivul obligatoriu de îndeplinit. Cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri.

Obiectivele specifice sunt minimum 3 – maximum 5 iar ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 20 % și vor fi stabilite în funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului general propus prin proiect.

Atenție!
– Suma procentelor tuturor obiectivelor specifice trebuie să fie 100%.

– În cadrul obiectivelor specifice nu se poate include obiectivul obligatoriu de îndeplinit (comercializarea sau prestarea activităților).

– Consultanta si achizitia de teren NU pot fi obiective specifice, ci actiuni in cadrul unui obiectiv specific.

– În situația în care la data solicitării celei de-a doua tranșe de plată se constată neîndeplinirea unuia/mai multor obiective specifice prevăzute în Planul de afaceri, AFIR va proceda la recuperarea unei sume, proporțional cu ponderea aferentă obiectivului/obiectivelor nerealizate (se aplică la întreaga valoare a sprijinului).


Se va avea în vedere ca la întocmirea PA și implementarea acestuia, cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru), să deservească exclusiv activitatile propuse în PA și să concure la îndeplinirea și realizarea PA.

Pentru desfășurarea activităților propuse prin proiect solicitantul trebuie să asigure infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit/neconstruit etc) și, în secundar, poate să asigure capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc). Se va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată.

Modificarea Planului de afaceri Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de afaceri în perioada de implementare a acestuia, în baza unei justificări fundamentate, care să nu conducă la modificarea obiectivului obligatoriu, afectarea obiectivului general si a criteriilor de eligibilitate sau sa modifice criteriile de selecție sub limita de punctaj care

a determinat selectia proiectului. Modificarea amplasamentului se poate realiza numai in cadrul aceleiasi UAT, în situații justificate de imposibilitate a implementarii proiectului pe amplasamentul declarat inţial, in conditiile mentinerii criteriilor de eligibilitate si de selectie. Beneficiarul va proceda la schimbarea amplasamentului doar dupa primirea Notificării de aprobare expresă şi prealabilă a Autorităţii Contractante. De asemenea, se pot modifica procentele aferente obiectivelor specifice cu maximum 10%, fara eliminarea acestora și cu menținerea nivelului minim de 20% aferent fiecărui obiectiv specific(de exemplu: un procent de 25% aferent unui obiectiv specific poate să crească cu 10% , ajungând la 35% dar nu poate scădea sub 20%).

Cu titlu de exemplu, se acceptă modificarea acțiunilor (prin eliminare sau adăugare) si a procentelor aferente obiectivelor specifice, cu condiția să nu se aducă atingere procentului minim al obiectivului obligatoriu și  afectarea obiectivului general.

În perioada de valabilitate a contractului de finanțare, pot fi modificate procentele obiectivelor specifice pe care solicitantul se angajează să le realizeze în cadrul Planului de afaceri cu conditia mentinerii procentului minim al obiectivului obligatoriu si mentinerea criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selectie peste punctajul in baza caruia a fost selectat.


CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI(GRILA DE PUNCTAJ) PENTRU MASURA 2


Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/ pre-scoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar mentionat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte.

Pentru această submăsură pragul minim este de  15  puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Cererile de finanţare care au punctajul estimat (auto-evaluare/ pre-scoring) mai mic decât pragul de calitate lunar nu pot fi depuse.

Înainte de depunerea cererii de finanţare solicitantul realizează autoevaluarea (prescoring-ul) acesteia, ceea ce presupune estimarea punctajului în mod cât mai obiectiv și înscrierea acestuia în Cererea de Finanţare, la secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.

În situaţia în care, proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii/ trimestrului respectiv și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme.

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie:

masura-6-2-fonduri-europene-pt-afaceri-neagricole
masura-6-2-fonduri-europene-pt-afaceri-neagricole

DACA AI UN PUNCTAJ DE PESTE 50 de puncte, haide să vorbim!

Daca nu ai peste 50 puncte sau in jurul acestei valori, te invitam ca sa completezi forumularul de mai jos si sa apesi pe trimite ca sa te avem in vedere dacta viitoare cand mai gasim bani europeni pentru tine!

De asemenea, mai avem si alte masuri ce au bani europeni pe care ar trebui sa le citesti

 • Top 10 Afaceri cu bani putini in 2022

  Ce afaceri cu bani putini as putea incepe in 2022? Pornirea unei afaceri de succes nu necesită o investiție uriașă de capital; în special în domeniul comerțului electronic. Cu o idee puternică de afaceri și instrumentele potrivite, puteți începe o afacere fără a investi mulți bani sau chiar să achiziționați inventar. Dropshipping. Print la cerere. […]

 • Afla care e cea mai simpla afacere non-agricola la tara!

  Care e cea mai simpla afacere ? Afla răspunsul aici!

 • Măsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole-Fonduri europene pentru fermieri

  Măsura 1 – Investiții în exploatații agricole-Fonduri europene pentru fermieri Care e scopul acestei masuri ? SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii […]

 • Fonduri UE pentru procesarea produselor agricole

  In acest articol vei afla toate informațiile necesare pentru accesarea de fonduri europene pentru Măsura 2-4-„Sprijin pt investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”.Vom pune la dispozitia dumneavoastră atât informații generale ,dar și GRILA DE PUNCTAJ ca să vedeți exact unde vă aflați în materie de punctaj și dacă puteți ajunge la accesarea de fonduri europene […]

 • Microgranturi 2021: 2000 de euro dacă respecti regulile acestea,GRATUIT!

  ACTUALIZARE– Nu se mai pot accesa acesti bani europeni Editia din anul 2021 a Masurii 1-Microgranturi- ce se preconizează să se lanseze în octombrie se diferențiază de ediția de anul trecut.Există o listă extinsă de potențiali beneficiari și noi condiții ce trebuiesc știute pentru a primi suma forfetată de 2000 de euro(in lei). Află mai […]

 • Masura 1-Tineri Fermieri- Acceseaza Fonduri Europene

  Fonduri Europene Agricultura – Masura 6.1-Tanarul fermier- Afla toate informatiile necesare ca sa accesezi -Fonduri europene pentru tineri

Cum iți mărești șansele pentru a reușii să accesezi fonduri europene nerambursabile pentru proiectul tau?

Cu cat indepliniti mai multe din criteriile de mai jos, cu atat mai mult va puteti creste punctajul si implicit sansele de a obtine finantarea:

Lista Codurilor CAEN eligibile pentru masura 6.2 ”Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale în anul 2021 ”

IMPORTANT: S-a anuntat ca nu se va mai permite constructia de pensiuni, agropensiuni si hoteluri. …Dar să știți că proiectele de constructia de bungalowuri, campinguri si parcuri de rulote vor ramane la finantare.

Clasa CAENActivitatea din economia naţionalăEligibil DA/NU
1107Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliateDA
1310Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textileDA
1320Producţia de ţesăturiDA
1330Finisarea materialelor textileDA
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetareDA
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)DA
1393Fabricarea de covoare şi mocheteDA
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plaseDA
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminteDA
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textileDA
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.DA
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din pieleDA
1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucruDA
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)DA
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corpDA
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.DA
1420Fabricarea articolelor din blanăDA
1431Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterieDA
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminteDA
1511Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilorDA
1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşamentDA
1520Fabricarea încălţăminteiDA
1621Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemnDA
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouriDA
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţiiDA
1624Fabricarea ambalajelor din lemnDA
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletiteDA
1721Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi cartonDA
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau cartonDA
1723Fabricarea articolelor de papetărieDA
1724Fabricarea tapetuluiDA
1729Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.DA
1811Tipărirea ziarelorDA
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.DA
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărireDA
1814Legătorie şi servicii conexeDA
2012Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilorDA
2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bazăDA
2015Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoaseDA
2020Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimiceDA
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilorDA
2041Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinereDA
2042Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)DA
2052Fabricarea cleiurilorDA
2053Fabricarea uleiurilor esenţialeDA
2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.DA
2120Fabricarea preparatelor farmaceuticeDA
2211Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelorDA
2219Fabricarea altor produse din cauciucDA
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plasticDA
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plasticDA
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţiiDA
2229Fabricarea altor produse din material plasticDA
2311Fabricarea sticlei plateDA
2312Prelucrarea şi fasonarea sticlei plateDA
2313Fabricarea articolelor din sticlăDA
2314Fabricarea fibrelor din sticlăDA
2319Fabricarea de sticlărie tehnicăDA
2320Fabricarea de produse refractareDA
2331Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramicăDA
2332Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsăDA
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamentalDA
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramicăDA
2343Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramicăDA
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramicăDA
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.DA
2352Fabricarea varului şi ipsosuluiDA
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcţiiDA
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţiiDA
2365Fabricarea produselor din azbocimentDA
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsosDA
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietreiDA
2391Fabricarea produselor abraziveDA
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.DA
2431Tragere la rece a barelorDA
2432Laminare la rece a benzilor îngusteDA
2433Producţia de profile obţinute la receDA
2434Trefilarea firelor la receDA
2441Producţia metalelor preţioaseDA
2451Turnarea fonteiDA
2452Turnarea oţeluluiDA
2453Turnarea metalelor neferoase uşoareDA
2454Turnarea altor metale neferoaseDA
2511Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metaliceDA
2512Fabricarea de uşi şi ferestre din metalDA
2521Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centralăDA
2529Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metaliceDA
2561Tratarea şi acoperirea metalelorDA
2562Operaţiuni de mecanică generalăDA
2571Fabricarea produselor de tăiatDA
2572Fabricarea articolelor de feronerieDA
2573Fabricarea uneltelorDA
2591Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţelDA
2592Fabricarea ambalajelor uşoare din metalDA
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuriDA
2594Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibeDA
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.DA
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)DA
2612Fabricarea altor componente electroniceDA
2620Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericeDA
2630Fabricarea echipamentelor de comunicaţiiDA
2640Fabricarea produselor electronice de larg consumDA
2651Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţieDA
2652Producţia de ceasuriDA
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapieDA
2670Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotograficeDA
2680Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilorDA
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electriceDA
2712Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţiiDA
2720Fabricarea de acumulatori şi bateriiDA
2731Fabricarea de cabluri cu fibră opticăDA
2732Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electroniceDA
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electroniceDA
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminatDA
2751Fabricarea de aparate electrocasniceDA
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectriceDA
2790Fabricarea altor echipamente electriceDA
2811Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)DA
2812Fabricarea de motoare hidrauliceDA
2813Fabricarea de pompe şi compresoareDA
2814Fabricarea de articole de robinetărieDA
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisieDA
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelorDA
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulatDA
2823Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)DA
2824Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electricDA
2825Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnicDA
2829Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generalăDA
2830Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiereDA
2841Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metaluluiDA
2849Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.DA
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgieDA
2892Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţiiDA
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunuluiDA
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielărieiDA
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonuluiDA
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciuculuiDA
2899Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.DA
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutierDA
2920Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorciDA
2931Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehiculeDA
2932Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehiculeDA
3011Construcţia de nave şi structuri plutitoareDA
3012Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrementDA
3020Fabricarea materialului rulantDA
3030Fabricarea de aeronave şi nave spaţialeDA
3091Fabricarea de motocicleteDA
3092Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invaliziDA
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.DA
3101Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazineDA
3102Fabricarea de mobilă pentru bucătăriiDA
3103Fabricarea de saltele şi somiereDA
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.DA
3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioaseDA
3213Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similareDA
3220Fabricarea instrumentelor muzicaleDA
3230Fabricarea articolelor pentru sportDA
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilorDA
3250Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologiceDA
3291Fabricarea măturilor şi periilorDA
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.DA
3311Repararea articolelor fabricate din metalDA
3312Repararea maşinilorDA
3313Repararea echipamentelor electronice şi opticeDA
3314Repararea echipamentelor electriceDA
3315Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilorDA
3316Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţialeDA
3317Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.DA
3319Repararea altor echipamenteDA
3320Instalarea maşinilor şi echipamentelor industrialeDA
3530Furnizarea de abur şi aer condiţionatDA
3811Colectarea deşeurilor nepericuloaseDA
3812Colectarea deşeurilor periculoaseDA
3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloaseDA
3822Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoaseDA
3831Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelorDA
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortateDA
3900Activităţi şi servicii de decontaminareDA
4313Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţiiDA
4321Lucrări de instalaţii electriceDA
4322Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionatDA
4329Alte lucrări de instalaţii pentru construcţiiDA
4331Lucrări de ipsoserieDA
4332Lucrări de tâmplărie şi dulgherieDA
4333Lucrări de pardosire şi placare a pereţilorDA
4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuriDA
4339Alte lucrări de finisareDA
4520Întreţinerea şi repararea autovehiculelorDA
4941Transporturi rutiere de mărfuriDA
4942Servicii de mutareDA
5210DepozităriDA
5221Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestreDA
5224ManipulăriDA
5229Alte activităţi anexe transporturilorDA
5320Alte activităţi poştale şi de curierDA
5520Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă duratăDA
5590Alte servicii de cazareDA
5610RestauranteDA
5621Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimenteDA
5629Alte servicii de alimentaţie n.c.a.DA
5811Activităţi de editare a cărţilorDA
5812Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similareDA
5813Activităţi de editare a ziarelorDA
5814Activităţi de editare a revistelor şi periodicelorDA
5819Alte activităţi de editareDA
5821Activităţi de editare a jocurilor de calculatorDA
5829Activităţi de editare a altor produse softwareDA
6020Activităţi de difuzare a programelor de televiziuneDA
6201Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)DA
6202Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţieiDA
6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calculDA
6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţieiDA
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexeDA
6312Activităţi ale portalurilor webDA
6391Activităţi ale agenţiilor de ştiriDA
6399Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.DA
6910Activităţi juridiceDA
6920Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscalDA
7021Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicăriiDA
7022Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi managementDA
7111Activităţi de arhitecturăDA
7112Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acesteaDA
7120Activităţi de testări şi analize tehniceDA
7311Activităţi ale agenţiilor de publicitateDA
7410Activităţi de design specializatDA
7420Activităţi fotograficeDA
7430Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)DA
7490Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a.DA
7500Activităţi veterinareDA
7721Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportivDA
7810Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncăDA
7820Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personaluluiDA
7830Servicii de furnizare şi management al forţei de muncăDA
7911Activităţi ale agenţiilor turisticeDA
7912Activităţi ale tur-operatorilorDA
7990Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turisticăDA
8020Activităţi de servicii privind sistemele de securizareDA
8110Activităţi de servicii suport combinateDA
8121Activităţi generale de curăţenie a clădirilorDA
8122Activităţi specializate de curăţenieDA
8129Alte activităţi de curăţenieDA
8211Activităţi combinate de secretariatDA
8219Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariatDA
8230Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselorDA
8292Activităţi de ambalareDA
8299Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.DA
8621Activităţi de asistenţă medicală generalăDA
8622Activităţi de asistenţă medicală specializatăDA
8623Activităţi de asistenţă stomatologicăDA
8690Alte activităţi referitoare la sănătatea umanăDA
9001Activităţi de interpretare artistică (spectacole)DA
9002Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)DA
9003Activităţi de creaţie artisticăDA
9004Activităţi de gestionare a sălilor de spectacolDA
9311Activităţi ale bazelor sportiveDA
9312Activităţi ale cluburilor sportiveDA
9313Activităţi ale centrelor de fitnessDA
9319Alte activităţi sportiveDA
9321Bâlciuri şi parcuri de distracţiiDA
9329Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.DA
9511Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericeDA
9512Repararea echipamentelor de comunicaţiiDA
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnicDA
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădinăDA
9523Repararea încălţămintei şi a articolelor din pieleDA
9524Repararea mobilei şi a furniturilor casniceDA
9525Repararea ceasurilor şi a bijuteriilorDA
9529Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.DA
9601Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blanăDA
9602Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţareDA
9603Activităţi de pompe funebre şi similareDA
9604Activităţi de întreţinere corporalăDA
9609Alte activităţi de servicii n.c.a.DA

Află detalii despre ce Cheltuieli sunt Eligibile pentru masura 6.2 în 2021Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale

Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. INCLUSIV:

 • Capitalizarea intreprinderii
 • Constructia de cladiri
 • Achizitie cladiri si teren (maxim 10% din valoarea proiectului)- nu se accepta achizitie apartamente / birouri
 • Echipamente, utilaje, mijloace de transport
 • Consultanta, Proiectare, Marketing
 • Cheltuieli de leasing sunt eligibile doar daca la finalul leasingului financiar beneficiarul are posibilitatea de a le cumpara
 • Salarii

Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:

 • – Ambulanta umana;
 • – Autospeciala pentru salubrizare;
 • – Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacela pentru execuția de lucrari la inalțime;
 • – Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • – Mașina de maturat carosabilul;
 • – Auto betoniera;
 • – Autovidanja;
 • – Utilaj specializat pentru impraștiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fara a putea fi detasat);
 • – Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

*NU sunt eligibile achizitie de utilaje si echipamente agricole , bunuri second hand, terenuri agricole, cheltuieli infiintare si functionare intreprinderi (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, costuri administrative)

Lista Codurilor CAEN care obtin punctaj ridicat pe grila de punctaj Program PNDR 6.2 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

IMPORTANT: S-a anuntat ca in sesiunea 2021 punctajul pentru codurile CAEN de Productie va creste / Codurile CAEN de Productie vor fi punctate mai bine decat cele de servicii

*Nota: Activitatile turistice/ agrement primesc punctaj in functie de zona amplasarii (ele nu apar in lista de mai jos)

Clasa CAENActivitatea din economia naţionalăPunctaj 6.2/6.4
1107Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliatePRODUCTIE – 15 PCT
1310Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textilePRODUCTIE – 15 PCT
1320Producţia de ţesăturiPRODUCTIE – 15 PCT
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetarePRODUCTIE – 15 PCT
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)PRODUCTIE – 10 PCT
1393Fabricarea de covoare şi mochetePRODUCTIE – 15 PCT
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plasePRODUCTIE – 15 PCT
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcămintePRODUCTIE – 15 PCT
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textilePRODUCTIE – 15 PCT
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.PRODUCTIE – 15 PCT
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din pielePRODUCTIE – 10 PCT
1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucruPRODUCTIE – 10 PCT
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)PRODUCTIE – 10 PCT
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corpPRODUCTIE – 10 PCT
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.PRODUCTIE – 15 PCT
1420Fabricarea articolelor din blanăPRODUCTIE – 15 PCT
1431Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanteriePRODUCTIE – 15 PCT
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcămintePRODUCTIE – 10 PCT
1511Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilorPRODUCTIE – 15 PCT
1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşamentPRODUCTIE – 15 PCT
1520Fabricarea încălţăminteiPRODUCTIE – 10 PCT
1621Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemnPRODUCTIE – 10 PCT
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouriPRODUCTIE – 10 PCT
1624Fabricarea ambalajelor din lemnPRODUCTIE – 15 PCT
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletitePRODUCTIE – 10 PCT+ 5 pct MEDIU doar busteni si peleti foc din lemn presat sau seminte cafea sau soia
1721Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi cartonPRODUCTIE – 15 PCT
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau cartonPRODUCTIE – 15 PCT
1723Fabricarea articolelor de papetăriePRODUCTIE – 15 PCT
1724Fabricarea tapetuluiPRODUCTIE – 15 PCT
1729Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.PRODUCTIE – 15 PCT
1811Tipărirea ziarelorPRODUCTIE – 15 PCT
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.PRODUCTIE – 10 PCT
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărirePRODUCTIE – 15 PCT
1814Legătorie şi servicii conexePRODUCTIE – 10 PCT
2012Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilorPRODUCTIE – 15 PCT
2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bazăPRODUCTIE – 15 PCT
2015Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoasePRODUCTIE – 15 PCT
2020Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimicePRODUCTIE – 15 PCT
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilorPRODUCTIE – 15 PCT
2041Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinerePRODUCTIE – 15 PCT
2042Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)PRODUCTIE – 15 PCT
2052Fabricarea cleiurilorPRODUCTIE – 15 PCT
2053Fabricarea uleiurilor esenţialePRODUCTIE – 15 PCT
2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.PRODUCTIE – 15 PCT
2120Fabricarea preparatelor farmaceuticePRODUCTIE – 15 PCT
2211Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelorPRODUCTIE – 10 PCT
2219Fabricarea altor produse din cauciucPRODUCTIE – 10 PCT
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plasticPRODUCTIE – 15 PCT
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plasticPRODUCTIE – 15 PCT
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţiiPRODUCTIE – 10 PCT
2229Fabricarea altor produse din material plasticPRODUCTIE – 15 PCT
2311Fabricarea sticlei platePRODUCTIE – 15 PCT
2312Prelucrarea şi fasonarea sticlei platePRODUCTIE – 15 PCT
2313Fabricarea articolelor din sticlăPRODUCTIE – 15 PCT
2314Fabricarea fibrelor din sticlăPRODUCTIE – 15 PCT
2319Fabricarea de sticlărie tehnicăPRODUCTIE – 15 PCT
2320Fabricarea de produse refractarePRODUCTIE – 15 PCT
2331Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramicăPRODUCTIE – 15 PCT
2332Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsăPRODUCTIE – 15 PCT
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamentalPRODUCTIE – 10 PCT
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramicăPRODUCTIE – 10 PCT
2343Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramicăPRODUCTIE – 10 PCT
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramicăPRODUCTIE – 15 PCT
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.PRODUCTIE – 15 PCT
2352Fabricarea varului şi ipsosuluiPRODUCTIE – 15 PCT
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcţiiPRODUCTIE – 15 PCT
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţiiPRODUCTIE – 15 PCT
2365Fabricarea produselor din azbocimentPRODUCTIE – 15 PCT
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsosPRODUCTIE – 15 PCT
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietreiPRODUCTIE – 15 PCT
2391Fabricarea produselor abrazivePRODUCTIE – 15 PCT
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.PRODUCTIE – 15 PCT
2431Tragere la rece a barelorPRODUCTIE – 15 PCT
2432Laminare la rece a benzilor îngustePRODUCTIE – 10 PCT
2433Producţia de profile obţinute la recePRODUCTIE – 10 PCT
2434Trefilarea firelor la recePRODUCTIE – 15 PCT
2451Turnarea fonteiPRODUCTIE – 15 PCT
2452Turnarea oţeluluiPRODUCTIE – 15 PCT
2453Turnarea metalelor neferoase uşoarePRODUCTIE – 10 PCT
2454Turnarea altor metale neferoasePRODUCTIE – 10 PCT
2511Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalicePRODUCTIE – 10 PCT
2512Fabricarea de uşi şi ferestre din metalPRODUCTIE – 15 PCT
2521Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centralăPRODUCTIE – 15 PCT
2529Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalicePRODUCTIE – 15 PCT
2561Tratarea şi acoperirea metalelorPRODUCTIE – 10 PCT
2562Operaţiuni de mecanică generalăPRODUCTIE – 10 PCT
2571Fabricarea produselor de tăiatPRODUCTIE – 15 PCT
2572Fabricarea articolelor de feroneriePRODUCTIE – 15 PCT
2573Fabricarea uneltelorPRODUCTIE – 15 PCT
2591Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţelPRODUCTIE – 15 PCT
2592Fabricarea ambalajelor uşoare din metalPRODUCTIE – 15 PCT
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuriPRODUCTIE – 10 PCT
2594Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibePRODUCTIE – 15 PCT
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.PRODUCTIE – 15 PCT
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)PRODUCTIE – 15 PCT + doar leduri MEDIU 5 PCT
2612Fabricarea altor componente electronicePRODUCTIE – 10 PCT
2620Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericePRODUCTIE – 15 PCT
2630Fabricarea echipamentelor de comunicaţiiPRODUCTIE – 15 PCT
2640Fabricarea produselor electronice de larg consumPRODUCTIE – 15 PCT
2651Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţiePRODUCTIE – 10 PCT + doar aparate control calitate mediu si protecte 5 PCT MEDIU
2652Producţia de ceasuriPRODUCTIE – 15 PCT
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapiePRODUCTIE – 15 PCT
2670Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotograficePRODUCTIE – 15 PCT
2680Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilorPRODUCTIE – 15 PCT
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electricePRODUCTIE – 15 PCT
2712Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţiiPRODUCTIE – 10 PCT
2720Fabricarea de acumulatori şi bateriiPRODUCTIE – 15 PCT
2731Fabricarea de cabluri cu fibră opticăPRODUCTIE – 10 PCT
2732Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronicePRODUCTIE – 15 PCT
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronicePRODUCTIE – 15 PCT
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminatPRODUCTIE – 10 PCT
2751Fabricarea de aparate electrocasnicePRODUCTIE – 10 PCT
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectricePRODUCTIE – 15 PCT
2790Fabricarea altor echipamente electricePRODUCTIE – 15 PCT
2811Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)PRODUCTIE – 15 PCT
2812Fabricarea de motoare hidraulicePRODUCTIE – 15 PCT
2813Fabricarea de pompe şi compresoarePRODUCTIE – 10 PCT
2814Fabricarea de articole de robinetăriePRODUCTIE – 15 PCT
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisiePRODUCTIE – 10 PCT
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelorPRODUCTIE – 15 PCT + doar echipamnte incalzire nonelectrice 5 PCT MEDIU
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulatPRODUCTIE – 15 PCT
2823Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)PRODUCTIE – 15 PCT
2824Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electricPRODUCTIE – 10 PCT
2825Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnicPRODUCTIE – 15 PCT
2829Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generalăPRODUCTIE – 15 PCT
2830Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestierePRODUCTIE – 15 PCT
2841Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metaluluiPRODUCTIE – 15 PCT
2849Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.PRODUCTIE – 15 PCT
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgiePRODUCTIE – 15 PCT
2892Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţiiPRODUCTIE – 15 PCT
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunuluiPRODUCTIE – 15 PCT
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielărieiPRODUCTIE – 15 PCT
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonuluiPRODUCTIE – 15 PCT
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciuculuiPRODUCTIE – 15 PCT
2899Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.PRODUCTIE – 15 PCT
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutierPRODUCTIE – 10 PCT
2920Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorciPRODUCTIE – 15 PCT
2931Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehiculePRODUCTIE – 10 PCT
2932Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehiculePRODUCTIE – 10 PCT
3011Construcţia de nave şi structuri plutitoarePRODUCTIE – 10 PCT
3012Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrementPRODUCTIE – 15 PCT
3020Fabricarea materialului rulantPRODUCTIE – 10 PCT
3091Fabricarea de motocicletePRODUCTIE – 10 PCT
3092Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invaliziPRODUCTIE – 10 PCT
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.PRODUCTIE – 15 PCT
3101Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazinePRODUCTIE – 15 PCT
3102Fabricarea de mobilă pentru bucătăriiPRODUCTIE – 10 PCT
3103Fabricarea de saltele şi somierePRODUCTIE – 10 PCT
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.PRODUCTIE – 10 PCT
3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioasePRODUCTIE – 15 PCT
3213Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similarePRODUCTIE – 15 PCT
3220Fabricarea instrumentelor muzicalePRODUCTIE – 15 PCT
3230Fabricarea articolelor pentru sportPRODUCTIE – 10 PCT
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilorPRODUCTIE – 15 PCT
3250Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologicePRODUCTIE – 15 PCT
3291Fabricarea măturilor şi periilorPRODUCTIE – 15 PCT
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.PRODUCTIE – 15 PCT
3811Colectarea deşeurilor nepericuloaseMEDIU – 5 PCT
3812Colectarea deşeurilor periculoaseMEDIU – 5 PCT
3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloaseMEDIU – 5 PCT
3822Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoaseMEDIU – 5 PCT
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortateMEDIU – 5 PCT
3900Activităţi şi servicii de decontaminareMEDIU – 5 PCT
5829Activităţi de editare a altor produse softwareIT- 10 PCT
6201Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)IT- 10 PCT
6202Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţieiIT- 10 PCT
6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calculIT- 10 PCT
6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţieiIT- 10 PCT
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexeIT- 10 PCT
6312Activităţi ale portalurilor webIT- 10 PCT
7500Activitati VeterinareMEDICAL-20 PCT
8621Activităţi de asistenţă medicală generalăMEDICAL-20 PCT
8622Activităţi de asistenţă medicală specializatăMEDICAL-20 PCT
8623Activităţi de asistenţă stomatologicăMEDICAL-20 PCT
8690Alte activităţi referitoare la sănătatea umanăMEDICAL-20 PCT
8710Activităţi ale centrelor de îngrijire medicalăMEDICAL-20 PCT
9511Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericeIT- 10 PCT
9512Repararea echipamentelor de comunicaţiiIT- 10 PCT

Lista Zonelor cu Destinatii Ecoturistice care obtin punctaj pe masura 6.2 2021 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale

JUDEȚ – LOCALITATE:

 • MARAMURES BUDEȘTI
 • MARAMURES CĂLINEȘTI
 • MARAMURES DESEȘTI
 • MARAMURES OCNA ȘUGATAG
 • BRASOV ORAȘ ZĂRNEȘTI
 • HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG
 • HUNEDOARA TOTEȘTI
 • HUNEDOARA SARMIZEGETUSA
 • HUNEDOARA DENSUȘ
 • HUNEDOARA RĂCHITOVA
 • HUNEDOARA GENERAL BERTHELOT
 • HUNEDOARA BARU
 • HUNEDOARA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
 • NEAMT ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
 • NEAMT AGAPIA
 • NEAMT BĂLȚĂTEȘTI
 • NEAMT CRĂCĂOANI
 • NEAMT VÂNĂTORI-NEAMȚ

Vrei să te anuntăm când mai apar fonduri europene pe care ai putea să le accesezi?

Dacă vrei să te anunțăm când găsim fonduri europene nerambursabile,multe din ele fară să pui tu prea mulți bani, tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de mai jos și să bifezi aceea casută, apoi să apeși pe TRIMITE!

Alte surse de bani pentru afacerea ta:

Proiectare de Constructii

Departamentul nostru de proiectare are colegi pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații). Avem implementate sute de proiecte care împreună adunate ajung la valori de ordinul zecilor de milioare de euro.

Proiecte de Case, deja finalizate!

Departamentul nostru de proiectare a efectuat foarte multe lucrări de PROIECTE DE CASE până acum și acum putem să vă oferim proiecte de case mici la preturi mici ce deja au fost aprobate de către autorități.

Proiectele noastre de case mici au fost  alcătuite de către toți colegii noștrii, pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații)

Creare de site-uri web

Realizarea de site-uri web și de promovarea în mediul online pentru proiectele de fonduri europene  este absolut necesară pentru o afacere. Vei putea astfel ca să fii găsit de către clienți în timp ce tu îți faci treaba, și,dacă ai noroc, vei fi sunat ca să ți se ofere de muncă/să vinzi/etc..

De aceea, am venit în întâmpinarea voastră ca să scoatem \”Norocul\” din ecuație și să vă ajutăm .

Accesare fonduri europene

Știați că la o renovare majoră sau chiar și pentru o închiriere de locuință legea românească spune că este obligatoriu ca aceea construcție să aibă un certificat energetic?

Eliberarea de certificate energetice și executarea de Audit-uri Energetice pentru construcții este o obligație LEGALĂ! Adică nu este ceva ceea ce ar trebui, ci este obligatoriu prin lege ca o construcție să aibă un certificat energetic. Aflați mai multe pe site.

Serviciile noastre pe langă accesarea de fonduri europene

Oferim o gamă variată de servicii pentru afacerea ta

Firma de accesare de fonduri europene nerambursabile UTOPIAN oferă și alte servicii conexe, considerate necesare de către alți beneficiari de proiecte scrise pentru accesarea fonduri nerambursabile.

Află mai multe
Contacteaza-ne!