Fonduri UE pentru procesarea produselor agricole

In acest articol vei afla toate informațiile necesare pentru accesarea de fonduri europene pentru Măsura 2-4-„Sprijin pt investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”.Vom pune la dispozitia dumneavoastră atât informații generale ,dar și GRILA DE PUNCTAJ ca să vedeți exact unde vă aflați în materie de punctaj și dacă puteți ajunge la accesarea de fonduri europene nerambursabile.

Daca nu ai un punctaj bun, noi te vom ajuta sub aceasta masura cu alte masuri pe care le poti citesti si alti bani pe care ii poti accesa.


Fonduri UE pentru procesarea produselor agricole1-INFORMATII GENERALE PENTRU ACCESARE DE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CU MĂSURA 2-4

1.1  CONTRIBUŢIA  SUBMĂSURII 2-4 – SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA/ MARKETINGUL  PRODUSELOR AGRICOLE LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE

Submăsura 2-4 „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul  produselor agricole” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 1305/ 2013, art.17, în măsura 4. Investiţii în active fizice – și contribuie la domeniile de intervenție DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale și DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă.

Încadrarea Cererii de finanțare se va face pe cele două domenii de intervenție după cum urmează:

DI 3A

 • investiţiile individuale şi /sau colective care conduc la  dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole, investiţii privind facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing; investiţii pentru modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea calității produselor.

respectiv  DI 6A

 • investiţii care vor contribui la crearea de noi unităţi de procesare a plantelor proteaginoase, actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă.

Sprijinul acordat prin această submăsură, va contribui la:

 • înfiinţarea, extinderea  și /sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor de colectare, depozitare, condiționare,  comercializare pentru plantele proteaginoase;
 • extinderea și/sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor de colectare, depozitare, condiționare, comercializare  pentru alte  tipuri  de materii prime;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese; 
 • aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES
 •  promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile     
 • creşterea numărului de locuri de muncă

De asemenea,  investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, vor beneficia de alocare distinctă, precizată în anunțul de lansare a apelului de proiecte pentru această sesiune, următoarele tipuri de proiecte:

–    Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole” (modernizare)

– Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole – investitii noi SOIA/PROTEICE (investiții noi, extindere și modernizare)

Avȃnd ȋn vedere nevoia de a asigura cofinanţarea privată de către beneficiarii PNDR necesară implementării proiectului selectat pentru finanţare, PNDR va pune la dispoziţia beneficiarilor privaţi credite de cofinanţare în condiții avantajoase în cadrul unui instrument financiar de creditare cu partajare riscului la nivel de portofoliu (credite de co-finanţare PNDR).

Am nevoie de consultant?

Daca nu iti place inchisoarea, da!

E vorba de multa responsabilitate la manevrarea facturi, documente si formulare de cerere a banilor, si restul de hartii..Daca faci mici greseli, precum sa crezi ca dupa ce ai primit banii faci tu o mica schimbare, ca nu te-a controlat nimeni, si schimbi de exemplu ceva asumat de tine, vei da toti banii inapoi, cu dobanda! De aceea, ar trebui sa alegi o firma de consultanta nu doar dupa un procent pe care ti-l mentioneaza, dar si dupa ce stiu sa faca si dupa ce iti ofera!

De ce sa ne alegi pe noi?

Noi suntem o firma de proiectare si de consultanta..Adica noi iti oferim si consultanta, dar si proiectarea de constructii. Toate acestea reprezinta cheltuieli platite de catre Uniunea Europeana, adica nu ne platesti tu! Dar noi iti facem si proiectul de constructii, si consultanta. Asadar, daca vrei de exemplu o hala pentru crearea de ambalaje, inginerii nostrii se vor ocupa de tot, de la hartii la asistenta atunci cand hala se construieste ca sa nu existe probleme.

Cum fac altii?

Iti iau banii pe consultanta , nu mai raman bani pentru proiectare , si ai un proiect prost, ce costa mult mai mult decat credeai, si decat ai cerut tu bani…Si ghici cine va plati pentru tot?

Ce anume iti oferim?

Intai, consultanta daca ai un punctaj bun pe grila, si proiectul tau are sanse. Daca asa e cazul, ne suni si incepem sa vorbim. Apoi vom ajunge la proiectarea de constructii, si vei stii exact daca te incadrezi sau nu in acei bani, si inginerii nostrii te vor ajuta ca sa te incadrezi. Asadar, vei avea si preturi corecte, si cand vei primi banii europeni, vei incepe constructia, ajutat de noi, si te vom ajuta si pe timpul inaltarii acelei constructii, lamurind probleme cu constructorul/executantul , ca sa nu ai probleme . Asadar, noi ne ocupam de tot, si tu stai linistit!

Capitolul 2- PREZENTAREA SUBMĂSURII 2-4

2.1       Cine poate beneficia de fonduri europene nerambursabile

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 2-4 sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele, grupurile și organizațiile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 •  Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 •   Grupuri și organizații de producători (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel:

 • microîntreprinderi –  care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 • întreprinderi mijlocii – care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

Atenție! Se va verifica, inclusiv, condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie.      

 • Întreprindere mare – întreprinderea care nu îndeplineste criteriile pentru a fi considerată IMM.
 • Întreprindere autonomă – întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una sau mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.
 • Întreprindere parteneră – întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).
 • Întreprindere legată – întreprinderea care deţine peste 50% din capitalul social şi /sau drepturile de vot  în structura altor întreprinderi,  în amonte sau în aval, conform prevederilor art.  44 din Legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Calculul numarului mediu de salariati şi a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileşte conform precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4.

Atenţie! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării prin FEADR care, după selectarea /contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de Finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi (întreprinderi mari), cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare.


Solicitantul(ADICĂ TU) trebuie să respecte următoarele:

 • să desfășoare activități economice ca: persoană fizică autorizată /întreprindere individuală/întreprindere familială/ persoană juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Următoarele categorii desolicitanți /beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

 1. solicitanții /beneficiarii ,după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare;
 2. solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de finanţare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue  următoare celei în care a fost depus proiectul.

Categoriile de solicitanți /beneficiari ai măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz:

 • Beneficiarii contractelor /deciziilor de finanţare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, aflate în implementare şi finanţate prin PNDR 2007-2013, precum și beneficiari ai submăsurilor 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, până la acordarea celei de-a doua tranşe de plată.
 • Solicitanții care depun mai mult de 2 cereri de finanţare în cadrul măsurii 4;
 • Solicitanții care depun 2 cereri de finanţare pentru proiecte pe  aceeași componentă, în cadrul  sM4.2;

2.2  Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra astfel:

 •  în etapa de evaluare, în baza verificărilor în ONRC, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor în bazele de date AFIR că solicitantul nu se regăseşte în una din categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/ submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare, menţionate mai sus.
 • în etapa de contractare, în baza  certificatulului care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale verificat de experții AFIR în PATRIMVEN,  şi a certificatelor  care să ateste lipsa datoriilor restante  locale prezentate la semnarea contractului.
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin  una din acțiunile /operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:
 • Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Extinderea și/ sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară);
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului; Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însușirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism, precum şi cu cele din documentele privind dreptul de proprietate şi/sau folosinţă a imobilelor vizate de investiţie.

 • Investiția  trebuie să respecte, la momentul depunerii, Planul Urbanistic Zonal, dacă acest aspect este mentionat în certificatul de urbanism

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate cu cele din Certificatul de Urbanism,

Atenție! Certificatul de Urbanism trebuie să fie emis în vederea obținerii Autorizației de construire și nu în vederea emiterii PUZ.

 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I; ȋn ceea ce priveşte IF combinat cu grant sunt eligibile exclusiv investiţiile în scopul obținerii de produse Anexa I;
 • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică prin utilizarea biomasei trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;

Criteriul se consideră îndeplinit în urma verificării  precizărilor din Studiul de Fezabilitate, dacă este cazul.

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi ulterior, prin verificarea documentului 6  prezentat în etapa de contractare.

 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei tehnico-economice

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:

 • rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv  sau, în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare  în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (pentru solicitanții  înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare) rezultatul din exploatare este pozitiv. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.
  • indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze în limitele menţionate;

Atenție! Chiar dacă este acceptată pierderea din exploatare pe anul anterior depunerii cererii de finanțare, trebuie îndeplinit criteriul de eligibilitate referitor la neîncadrarea în  firmă în dificultate.

 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare

Criteriul se consideră îndeplinit în baza verificărilor Declaraţiei privind încadrarea în categoria firma în dificultate, a situaţiilor financiare întocmite pe ultimii doi ani fiscali, a informațiilor din Certificatul Constatator, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se încadrează în graficul de rambursare a împrumutului (dacă este cazul).

 • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura  de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, iar dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însușirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate, cu cele din Certificatul de urbanism şi din Decizia etapei de încadrare emisă de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană.  

Dacă documentul de mediu prezentat nu este decizia finală emisă de APM pentru proiect, în etapa de contractare, se va verifica corelarea informațiilor din Studiul de fezabilitate și Certificatul de urbanism cu informațiile din  Acordul de mediu..

 •  Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul  sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară   

Criteriul se consideră îndeplinit în urma verificării   documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene, depuse la momentul contractării, dacă este cazul.

 •  Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Criteriul se consideră îndeplinit dacă în urma verificării situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, rezultă că profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, la curs BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat.

În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.Se verifică corelarea informațiilor din Studiu de Fezabilitate, referitoare la tipul investitiilor si la amplasament,  cu cele din Avizul de conformitate.

Atenție!

În cazul în care un solicitant are proiect/e selectat/e pe sM4.2, în altă/e sesiune/i,  va trebui  să țină cont de previziunea din proiectul/proiectele anterioare depuse, atât la nivelul indicatorilor economico-financiari, cât și la nivel de eligibilitate și selectie.

2.3       Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

În cadrul submăsurii 4.2 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României.

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pana la data depunerii ultimei cereri de plata.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi /sau necorporale[1], conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale
 2. Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare  în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare care vizează plantele proteaginoase;
 • Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare  în cazul –investițiilor de extindere și modernizare care vizează alte tipuri de produse decât plantele proteaginoase;
 • Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare;

●Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică;

 Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect ;

Cheltuieli  pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, precum  spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.; 


[1] Investiţii corporale – active fizice şi circulante (clădiri, mijloace de transport, utilaje etc.)

  Investiţii necorporale – active necorporale sub forma de fond de comerţ, brevete etc., cheltuieli (în sensul contabil al cuvântului) de publicitate, cu studii etc.

 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing[1] de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare;

[1] Este considerată cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.

Atenție!

Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.

– Autocisterne,

– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),

– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),

– Rulote și autorulote alimentare;

– Remorci și semiremorci specializate;

– Mijloace de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii.

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

 •  Cheltuieli generate de  îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde*  impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

*cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în domeniul agro-alimentar, înainte să devină obligatorii pentru unitatea de procesare.

 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 • Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazin la poarta unității (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), magazin on-line, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare

În magazinele proprii, ca investiție nouă (la poarta unității) sau de modernizare (locația unității de procesare și/sau locații diferite de cea a unității de procesare) sprijinită prin proiect, pot fi comercializate atât produse proprii (majoritar cantitativ), cât și produse ale terților obținute ca urmare a prestării de servicii pe aceeași linie de procesare. Vor fi eligibile investițiile necesare comercializării produselor proprii și a produselor similare ale terților obținute pe aceeași linie de procesare, existentă/vizată prin proiect de către solicitant.

2. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de  30.000 euro:
  • înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului)
  • creare marcă înregistrată/brand

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

– cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;   

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții – montaj.

Cheltuielile de consultanță  – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții  sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.  Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare și cheltuielile de proiectare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de proiect.

TARIFE PENTRU ACCESARE Fonduri Europene nerambursabile– Cheltuieli cu Consultanta pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile

Așa cum ai citit mai sus, banii pentru consultanță sunt responsabilitatea uniunii Europene…dati de ei.

Ești pregătit să te ajutăm să accesezi fonduri europene ?

Vrei câteva idei de afaceri pentru accesarea de fonduri UE?


2.5  Criteriile de selecţie ale proiectului -GRILA DE SELECTIE A PROIECTULUI

Accesare fonduri europene nerambursabile persoane fizice (7)
Accesare fonduri europene nerambursabile persoane fizice (7)
Accesare fonduri europene nerambursabile persoane fizice (7)
Accesare fonduri europene nerambursabile persoane fizice (7)

Dacă ai un punctaj bun, de peste 50 de puncte ,asta inseamnă că poți accesa fonduri europene nerambursabile folosind ideile de afaceri pe care ti le oferim!

Hai să vorbim!

Accesare fonduri europene nerambursabile persoane fizice (7)

Accesare fonduri europene nerambursabile persoane fizice (7)

Daca nu ai un punctaj sub 50 ,completeaza formulrul de mai jos i te vom anunta despre cum putem ca sa accesezi data viitoare.

De asemenae, vezi ca mai avem is alte masuri pentru tine mai jos, si poti primi bani europeni masurile de mai jos

Vrei să te anuntăm când mai apar fonduri europene pe care ai putea să le accesezi?

Dacă vrei să te anunțăm când găsim fonduri europene nerambursabile,multe din ele fară să pui tu prea mulți bani, tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de mai jos și să bifezi aceea casută, apoi să apeși pe TRIMITE!

Alte surse de bani pentru afacerea ta:

Proiectare de Constructii

Departamentul nostru de proiectare are colegi pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații). Avem implementate sute de proiecte care împreună adunate ajung la valori de ordinul zecilor de milioare de euro.

Proiecte de Case, deja finalizate!

Departamentul nostru de proiectare a efectuat foarte multe lucrări de PROIECTE DE CASE până acum și acum putem să vă oferim proiecte de case mici la preturi mici ce deja au fost aprobate de către autorități.

Proiectele noastre de case mici au fost  alcătuite de către toți colegii noștrii, pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații)

Creare de site-uri web

Realizarea de site-uri web și de promovarea în mediul online pentru proiectele de fonduri europene  este absolut necesară pentru o afacere. Vei putea astfel ca să fii găsit de către clienți în timp ce tu îți faci treaba, și,dacă ai noroc, vei fi sunat ca să ți se ofere de muncă/să vinzi/etc..

De aceea, am venit în întâmpinarea voastră ca să scoatem \”Norocul\” din ecuație și să vă ajutăm .

Accesare fonduri europene

Știați că la o renovare majoră sau chiar și pentru o închiriere de locuință legea românească spune că este obligatoriu ca aceea construcție să aibă un certificat energetic?

Eliberarea de certificate energetice și executarea de Audit-uri Energetice pentru construcții este o obligație LEGALĂ! Adică nu este ceva ceea ce ar trebui, ci este obligatoriu prin lege ca o construcție să aibă un certificat energetic. Aflați mai multe pe site.

Serviciile noastre pe langă accesarea de fonduri europene

Oferim o gamă variată de servicii pentru afacerea ta

Firma de accesare de fonduri europene nerambursabile UTOPIAN oferă și alte servicii conexe, considerate necesare de către alți beneficiari de proiecte scrise pentru accesarea fonduri nerambursabile.

Află mai multe
Contacteaza-ne!